best college essay writing service

Earth Hour

March 25th, 2022

 

De World Wide Fund for nature (WWF) startte in 2007, samen met haar partners, het ‘lights-out event’ in Sydney, Australie, om de bewustwording te vergroten van de gevolgen van klimaatsveranderingen. Nu doen bijkans 190 landen en gebieden mee aan Earth Hour, dat gehouden wordt op de laatste zaterdag van maart; dit jaar dus op 26 maart. Rond 20.30u doen alle deelnemers wereldwijd hun lichten voor 1 uur lang uit en bezinnen zich daarbij wat voor impact het groot energieverbruik van de mensheid, in al zijn vormen, heeft op de natuur en het klimaat. Momenteel lijkt er geen verbetering te zijn in het menselijk handelen en blijft het klimaat veranderen als gevolg van het razendsnelle verlies van biodiversiteit en natuur. Natuurlijke systemen die zorgen voor ons voedsel, water, schone lucht, enz. raken in de war en gaan kapot, waardoor het voortbestaan van de mensheid en alle andere levende organismen in gevaar komt.

In Suriname zal op zaterdag 26 maart de gedachtegang achter earth hour worden gecombineerd met een schoonmaakdag. WWF Guyanas introduceert op die dag: “Join the earth hour – plastic pick up and run”. Deze activiteit houdt in dat men al rennend, maar ook lopend, rondliggend plastic opruimt. Zo is men tegelijk gezond en milieubewust bezig. De start is om 17.30u bij Waka Pasi en de route is 5 km.

Laten we niet alleen tijdens Earth Hour, maar ons elk moment van bewust zijn, dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van onszelf en van deze aarde, ons enige echte thuis, en dat wij dus duurzaam moeten omgaan met de middelen die wij krijgen vanuit de natuur.

Wereld water dag

March 22nd, 2022

 

Vanaf 1993 wordt jaarlijks op 22 maart Wereld Waterdag gevierd. In vele landen wordt op en rond die dag de waterproblematiek aan een breder publiek kenbaar gemaakt middels evenementen en het verspreiden van informatie over water. Wereldwijd hebben landen te kampen met goed waterbeheer en acceptabele sanitatie. Deze problematiek leidt tot onder meer uitputting van natuurlijke hulpbronnen, bodemdaling en voedsel tekorten. Verrwoestijning van gebieden leidt ook tot meer verbruik van bruikbaar water, wat schaarste ervan verder in de hand werkt. Deze oorzaken, alsook demografische en economische ontwikkelingen hebben ons meer bewust gemaakt van de noodzaak om het bruikbare water goed te managen.

Dit jaar staat in het teken van ‘grondwater’. Grondwater is onzichtbaar, maar de impact ervan is overal zichtbaar. Uit het zicht, onder onze voeten, is grondwater een verborgen schat die ons leven verrijkt. Grondwater is heel belangrijk voor het leven van planten, dieren en mensen, maar het is ook kwetsbaar voor vervuiling.

Grondwater is regenwater dat op de bodem is gevallen en dan wegzakt tussen de korrels van zand, kiezels en klei, totdat het niet verder kan. Op dat niveau verzamelt het water zich en kan gemeten worden hoeveel water er in de bodem zit. Afhankelijk van de plek, kan men zelf een grondwaterbron aanleggen en een pomp aansluiten, waarmee men dan (deels) zelfvoorzienend is.

Grondwater gaat ondergronds zijn natuurlijke gang en kent geen (lands)grenzen. Daarom moeten wij kunnen samenwerken en goed voor de grond en het grondwater zorgen.

(Bronnen: http://www.riool.info/grondwater, http://www.worldwaterday.orghttps://www.beleven.org/feest/wereld_water_dag )

Holi Phagwa

March 17th, 2022


Het Holifeest oftewel Holi Phagwa is een Hindu feest dat rond de maand maart wordt gevierd. Op Phagwa vieren de hindoeïsten de overwinning van het goede over het kwade en het aanbreken van de lente (volgens de Gregoriaanse kalender). Jaarlijks valt Phagwa een dag na de volle maan van de maand Phaalguna (volgens de hindoekalender) en vandaar ook de naam van het feest: Phagua of Phagwa.

Het verhaal achter Phagwa is als volgt: Er was eens een koning die als een God wilde zijn. Hij kreeg van Brahma, na lang aandringen, onsterfelijkheid, dat verbonden was aan specifieke situaties. De koning eiste van elke onderdaan aanbidding op straffe van de dood. Zijn zoon weigerde hem te aanbidden, omdat hij alleen Vishnu als zijn God erkende. Zijn tante, Holika, beraamde samen met zijn vader een plan om van hem af te komen; ze zou samen met de zoon op een brandstapel gaan om zo ‘een offer te brengen aan Vishnu’, maar zij zou zichzelf stiekem beschermen met een onbrandbaar mantel. Echter, niet de zoon, maar de tante verbrandde.

Toen verscheen Vishnu in de vorm van een half leeuw, half menselijke gedaante genaamd Narasimha en nam de koning op zijn schoot, terwijl hij in een deuropening stond. Hij doodde hem bij schemering met zijn klauwen. Zo werden de specifieke situaties, die Brahma had gesteld aan de onsterfelijkheid van de koning, verbroken: hij kon niet gedood door een mens of dier (maar wel door een half mens, half dier), niet bij dag of nacht (maar wel bij schemering), niet binnen of buiten (maar wel in de deuropening), niet op de grond of in de lucht (maar wel op de schoot van Narasimha) en niet door een wapen, vloek of spreuk (maar wel door klauwen). Het goede heeft overwonnen.
Op deze dag gooien de deelnemers kleurpoeder, kleurwater, parfum en soms ook waterverf op elkaar. Deze ene dag zijn alle mensen gelijk. Culturele rijkdom, vreugde, wederzijds respect en tolerantie maken het Holifeest elk jaar onvergetelijk.

(bronnen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Holi-Phagwa, http://www.holipoedershop.nl/)

Internationale Vrouwendag

March 8th, 2022

 

Jaarlijks wordt op 8 maart de Internationale Vrouwendag gevierd. Op deze dag wordt op de eerste plaats herdacht de dag van de eerste staking van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie, die plaatsvond op 8 maart 1908 in New York. Middels de beroemde leus “Brood en Rozen” streden zij voor betere werkomstandigheden en het recht om te mogen stemmen. Deze staking vormde het begin van jaren van strijd voor emancipatie van vrouwen, gelijke lonen en betere arbeidsomstandigheden, stoppen van vrouwendiscriminatie, geweld tegen vrouwen en seksuele intimidatie op de werkvloer. Deze ‘strijd’ is vandaag de dag nog gaande in vele landen van de wereld, daar gendergelijkheid nog steeds niet de norm is. Na enkele hobbels heeft de VN uiteindelijk pas in 1978 deze dag officieel uitgeroepen tot Dag van de Vrouw, dat in het teken staat van de strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen wereldwijd.

Dit jaar is het thema: “Break the Bias” (verbreek de vooroordelen) en kan dit breed uitgelegd worden als verbreek de stereotyperingen voor zowel vrouwen als mannen; ga voor gelijke rechten en emancipatie in de breedste zin voor zowel vrouwen als mannen. Laten we met zijn allen streven naar een wereld die divers, rechtvaardig en inclusief is, waarin verschil wordt gewaardeerd en gevierd. De man moet actief meedoen hieraan, zodat echte sociale verandering op gang kan komen. Zij moeten zich ontkoppelen van de stereotypering dat ze stoer moeten zijn en niet mogen huilen en moeten bereid zijn hun voorgeschoven positie op te geven. Dan kunnen we met zijn allen bereiken dat gelijke rechten voor en respectvolle behandeling van vrouwen, en ook van mannen, de norm is.

Complimentendag

March 1st, 2022

Dinsdag 1 maart 2022 – Complimentendag

Op deze dag draait het om het geven van oprechte aandacht en het tonen van persoonlijke waardering. Deze 2 zaken kan je niet commercialiseren, zoals men dat doet bij moeder-, vader-, kinder- en Valentijnsdag. Het is daarom niet de bedoeling dat er persé een cadeau wordt gekocht. Het mag wel – om de waardering te benadrukken – maar de boodschap van het compliment moet wel vanuit het hart zijn en centraal staan. Het gaat erom te beseffen wat het belang is van het geven van complimenten en hoe de ontvanger zich erdoor voelt. Deze dag is in 2003 bedacht door de Nederlander Hans Poortvliet en werd in 2010 overgenomen door België. In 2011 deden meer landen mee met het initiatief en werd de traditie omgedoopt tot “World Compliment Day”. (bron: https://journalistiek.gent/complimentendag-internationaal/ )

In sommige landen, zoals Canada en de Verenigde Staten van Amerika, vindt Complimentendag plaats op 24 januari, maar het concept blijft dezelfde.

 1. Praat of schrijft altijd in de ‘ik vorm’
  Hiermee geef je aan dat het compliment persoonlijk van jou naar de ander toe is. Voorbeeld: “Ik vind het heel bijzonder dat je zo goed bent in het organiseren van evenementen”.
 1. Complimenteer iemand persoonlijk
  Doe het compliment niet algemeen op Facebook of in een groepsapp, maar persoonlijk aan degene die je dat compliment wilt geven. In een groepsapp mag je wel gerust een compliment geven als het betrekking heeft op een activiteit waar er sprake is van een team effort.
 1. Maak datgene wat je bijzonder vindt concreet
  Dus niet “omdat je zo een goede vriend bent”, maar geef aan wat deze persoon precies tot die goede vriend maakt. Voorbeeld: “Ik waardeer het enorm dat je altijd voor me klaarstaat wanneer ik je nodig hebt”.
 1. Doe het op een manier die bij jou past
  Vind je het moeilijk om het hardop te zeggen, schrijf het dan op en uit je in jouw eigen stijl van communiceren.
 1. Doe het op een manier die bij de ander past
  Vind iemand het leuk om in de belangstelling te staan, dan mag je het gerust voor anderen doen. Houdt de persoon daar niet van, doe het dan in een prive sfeer.
 1. Overdrijf niet
  Het compliment kan dan onnatuurlijk overkomen en dat kan tegen je werken.

Neem een momentje voor een complimentje en breng een smile op iemands gezicht vandaag.

Happy Valentine’s Day

February 14th, 2022

 

Maandag 14 februari 2022 – Valentijnsdag
Valentijnsdag, oftewel Valentine’s Day, is een dag waarop geliefden extra aandacht aan elkaar geven door een speciale attentie te tonen of geven. Het was Paus Gelasius de Eerste die in 496 na Christus 14 februari uitriep tot de dag van de Heilige Valentijn. Er bestaan verschillende heilige martelaren met de naam Sint Valentijn en er is geen biografie van hem bekend.Mogelijk is de dag naar één van hen genoemd. Een ander achtergrondverhaal voor deze dag is dat het Vaticaan het heeft ingesteld om hiermee – een voor hun heidens feest – Lupercalia genoemd, te vervangen. Oorspronkelijk werden slechts kaarten anoniem gestuurd naar iemand die je leuk vindt om die persoon te laten weten dat hij / zij een ‘secret admirer’, oftewel ‘stille bewonderaar’, heeft.
Maar op een goed moment is Valentijnsdag erg commercieel geworden en geven geliefden elkaar diverse cadeaus, zoals een doos chocola, een bos bloemen, een klein cadeau, enz. en verdienen boek-, lingerie-, cadeau- en bloemenwinkels er veel aan. Ook taartenbakkers en restaurants. Naast geliefden, zien we in mindere mate dat ook goede vrienden en familieleden elkaar middels een kleine attentie, oftewel cadeautje, elkaar extra genegenheid, waardering en vriendschap tonen op deze mooie romantische dag. Heb jij een Valentine en hoe ga je hem of haar verwennen?