best essay writers of all time

Wereld Lerarendag

October 5th, 2022

De Dag van de Leraar die sedert 1962 door toen ongeveer 88 landen wordt gevierd is een speciale dag om waardering voor de leraren te tonen. De datum van deze dag is een paar keren veranderd, waardoor de dag op verschillende datums in verschillende landen wordt gevierd. De UNESCO heeft op 5 oktober 1994 deze dag officiceel uitgeroepen tot Wereld Lerarendag. Nu vieren ongeveer 100 landen Wereld Lerarendag en doen minstens een kwart daarvan het op 5 oktober.

Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van onderwijs en wat de rol van de leraar is daarin.
Onderwijs is zowel een mensenrecht op zich als een onontbeerlijk middel om andere mensenrechten te realiseren. Onderwijs is het voornaamste hulpmiddel dat economisch en sociaal gemarginaliseerde volwassenen en kinderen in staat stelt om zichzelf uit de armoede te halen en de middelen te verwerven om ten volle deel te nemen aan het leven van hun gemeenschap. Door onderwijs kunnen vrouwen in staat worden gesteld beter voor zichzelf op te komen, kinderen beter worden beschermd tegen (seksuele) uitbuiting en gevaarlijk werk, mensenrechten en democratie worden bevorderd, het milieu beter worden beschermd en de bevolkingsaangroei beter onder controle worden gehouden. Steeds meer wordt onderwijs erkend als een van de beste investeringen die een overheid kan doen.

Onderwijs krijgen we voor een groot deel op school, waar de leraar vooraan loopt in het leerproces; zij leven mee met de leerlingen en studenten en pushen hen om succesvol te zijn.
Geef op deze dag een extra blijk van waardering aan jouw leraar of leraren.

(bronnen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Dag_van_de_Leraar; https://defittemedewerker.nl/dag-van-de-leraar/; https://www.beleven.org/feest/wereld_leerkrachtendag )

Vacation Flavors op Nio FM!

August 16th, 2022

 

De vakantie is ook dit jaar op de radio met de fleurige en vrolijkste vakantie hits.
Nio FM doet dit elk jaar in samenwerking met partners.
De sponsors dit jaar zijn Shell Helix, Sol Petroleum, Protrade International, Fernandes Bottling, Ozon, Jaambis, Maxim’s Wholesale,Optiek Ninon, Clevia Park & Overbridge River Ressort.

FEEL THE MUSIC AND TRAVEL TO CURACAO

May 31st, 2022

 

Doe in de hele maand juni 2022 mee met de Curaçao quiz op NIO FM.
Van maandag tot en met vrijdag tussen 9u en 10u in de ochtend en tussen 14u en 15u in de middag geven wij de prijsvragen door op de radio. Doe elke dag mee, want de 2 personen die aan het eind van de rit de meeste juiste antwoorden hebben gegeven winnen. De prijs is een compleet verzorgde reis naar Curaçao. Meedoen kan door het juiste antwoord te appen naar NIO FM op +597 8546598.

Dus luister in de maand juni extra aandachtig naar NIO FM, feel the music and travel to Curaçao!

Internationale Dag van de Huisarts

May 19th, 2022

 

WONCA, de World Organization of National Colleges, Academies an Academic Associations of General Practitioners/ Family Physicians, kortweg World Organization of Family Doctors, heeft op een seminar in 2010 bepaald dat voortaan op 19 mei de Internationale Dag van de Huisarts zou worden gevierd.

De dag is bedoeld om te belichten de rol en contributie van de huisartsen en de eerstelijnszorgteams in gezondheidszorgsystemen en om de vooruitgang die wordt geboekt in de huisartsgeneeskunde te vieren. De huisarts is een nobel en belangrijk beroep; hij/ zij is in vele gevallen het eerste aanspreekpunt van gezondheidskwalen – van mild tot zeer ernstig.

Op deze dag worden er vaak congressen georganiseerd en zijn er sessies waarin men vragen kan stellen aan hun huisarts met als doel de ‘dokter – patient – relatie’ te verbeteren en om te zorgen dat de huisarts meer waardering krijgt.

Tijdens de covid-19 pandemie is duidelijk gebleken hoe belangrijk de huisarts is. Ondanks de vrees die de huisartsen zelf hadden op een besmetting, stonden zij klaar om hun patienten te helpen zo goed mogelijk met de ziekte om te gaan. Zij werden ook aangesteld om minder zware zieken thuis te monitoren.

Voor het jaar 2022 heeft de WONCA gekozen voor het thema ‘familie’. De huisarts wordt namelijk ook als de familie dokter gezien en door sommigen ook zo genoemd. Huisarts zijn, is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid; voor mensen zorgen en bieden wat nodig is voor hun welzijn en bescherming en de behoeften van hun patiënten identificeren om het fundamentele recht op gezondheid te garanderen.

Sta even stil bij de bijdrage die uw huisarts levert aan uw welzijn als van de gehele familie.

(Bronnen: https://www.fijnedagvan.nl/info/internationale-dag-van-de-huisarts/; https://www.globalfamilydoctor.com/member/ForMemberOrganizations/WorldFamilyDoctorDay.aspx)

Moederdag

May 6th, 2022

Zondag 8 mei 2022 – Moederdag
Moederdag is een feest waarbij moederschap wordt gevierd, alsook de invloed die moeders hebben op de samenleving. In bijna alle leefgemeenschappen zijn moeders de primaire verzorger van hun kinderen. Hierdoor hebben moeders meer gelegenheid om vertrouwd te raken met de signalen van hun kinderen, en om hun reactie hierop af te stemmen, dan vaders.

Het vereren van moeder is een veel oudere traditie dan de moderne Moederdag. Dit gaat terug op de formele moedercultus met ceremonies voor de Grote Moeder der goden in de Griekse mythologie. Deze moedercultus werd overal in Klein Azie beoefend. De Katholieke Kerk kent een lange traditie van verering van Maria, de moeder van Jezus.

Pas in het midden van de 19e eeuw werd Moederdag in Amerika geintroduceerd. Na een publiciteitscampagne en het promoten van Moederdag, was Anna Jarvis degene die in 1908 de eerste Moederdag organiseerde. Dit deed ze om haar moeder te herdenken die in de Amerikaanse Burgeroorlog de Mother’s Day Work Club oprichte. Deze zorgde voor voedsel en medicijnen voor hulpbehoevende moeders. President Woodrow Wilson besloot in 1914 dat elke tweede zondag van mei voortaan Mother’s Dag zou zijn. De feestdag heeft zich in zijn huidige vorm vanuit de Verenigde Staten over de rest van de westerse wereld verspreid.

Moederdag is niet alleen voor biologische moeders, maar ook voor zij die een moederrol vervullen, zoals een grootmoeder, stief- of pleegmoeder, schoonmoeder, adoptie moeder, tante of anderszin.

In Suriname vieren we die dag door moeder te verwennen met bijvoorbeeld ontbijt (op bed) en/ of het geven van een kadootje zoals, een verwendag bij de spa, sieraden, enz. Meestal geven we onze moeder ook haar lievelingsbloemen om onze waardering te uiten voor haar zorg en liefde. Van huishoudelijke taken wordt ze vrijgesteld. Soms hebben de jongere kinderen op school of het kinderdagverblijf cadeaus en versjes gemaakt.
Wat doe jij komende zondag voor jouw moeder?

Bronnen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Moederdag, https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2015/10/het-verschil-tussen-vaderen-en-moederen, https://www.wettelijke-feestdagen.be/Feestdagen/Moederdag.aspx

Ramadan

April 27th, 2022

 

Ramadan is de 9e maand van de Islamitische maankalender en is de vastenmaand van de moslims. De maand begint wanneer men de wassende maan waarneemt en eindigt wanneer men de volgende wassende maan (eerste kwartier) waarneemt. Door deze werkwijze kunnen het begin en eind van de Ramadan verschillen onder de diverse islamitische stromingen. Binnen de Surinaamse Moeslim Associatie in Suriname is de Ramadan gestart op 3 april 2022.

Naar het voorbeeld van de profeet Mohammed wordt er gevast vanaf de dageraad (ruim vòòr zonsopgang) tot aan zonsondergang. Heel vroeg ‘smorgens nuttigt men het ochtendontbijt (sohor) en na zonsondergang is er het avondmaal (iftar). Het vasten (sawm) is 1 van de 5 zuilen (verplichtingen) van de Islam. Het vasten houdt in dat men gedurende de dag niet eet, drinkt, rookt en geslachtsgemeenschap heeft. Verder is het extra kwalijk om tijdens de Ramadan te liegen, schelden, kwaadspreken en vloeken. Volgens de Islam leerst vasten de mens aan zichzelf te bedwingen en kan het eigenschappen aanleren als discipline, uithoudingsvermogen en vooral zelfbeheersing. Sommigen eten uitgebreid tijdens iftar, maar anderen vinden dat niet kunnen, omdat ze vinden dat de Ramadan een periode is van vasten, onthouding en bezinning. Vasten zou namelijk ook het inlevingsvermogen in de armen moeten versterken en het respect in de medemens en God (Allah) moeten vergroten. Tijdens de Ramadan wordt er extra gebeden en veel gelezen uit de Koran (heilig boek van de moslims).

Voor zieken, zwangeren, jonge kinderen, reizigers en zij voor wie het vasten een bedreiging vormt voor hun gezondheid of herstel van een ziekte, wordt een uitzondering gemaakt. Indien zij dat kunnen, halen zij het vasten op een ander moment in en als dat ook niet kan, moeten zij elke dag dat zij niet vasten een behoeftige persoon voeden.

Laylat al-Qadr oftewel de Waardevolle Nacht, is de nacht waarin de engel Djibril is verschenen aan Mohammed en voor de eerste maal een soera (hoofdstuk) van de Koran aan hem heeft geopenbaard. Deze nacht is beter dan 1000 maanden, want de engelen en de Geest door Gods gebod dalen neer en brengen vrede. Moslims worden aangeraden deze nacht en gebed door te brengen en salat te verrichten. De salat is het rituele gebed binnen de Islam en is ook 1 van de 5 zuilen van de Islam. De exacte datum van de openbaring is niet bekend, maar doorgaans valt Laylat al-Qadr op de 27ste dag van de Ramadan.

De Ramadan wordt afgesloten met het Suikerfeest oftewel Ied-Ul-Fitr. Tijdens dit feest wordt er veel zoetigheid genuttigd. Op die dag gaan de gelovigen naar de moskee voor het gezamenlijk speciaal gebed en gaan daarna op familiebezoek. Voordat zij naar de moskee gaan, moeten zij aan de verplichte zakat (aalmoes) hebben voldaan. De zakat is ook 1 van de 5 zuilen en is het geven van aalmoezen aan de armen om zo tot een eerlijkere verdeling van goederen te komen.

De andere 2 zuilen van de Islam zijn de geloofsbelijdenis (sjahada) en de bedevaartstocht naar Mekka (hadj).
Tijdens de Ramadan groeten de gelovigen elkaar met Ramadan Moebarak of Ramadan Kariem, wat Gezegende Ramadan betekent.