us essay writing service

Wereld Lerarendag

October 5th, 2022

De Dag van de Leraar die sedert 1962 door toen ongeveer 88 landen wordt gevierd is een speciale dag om waardering voor de leraren te tonen. De datum van deze dag is een paar keren veranderd, waardoor de dag op verschillende datums in verschillende landen wordt gevierd. De UNESCO heeft op 5 oktober 1994 deze dag officiceel uitgeroepen tot Wereld Lerarendag. Nu vieren ongeveer 100 landen Wereld Lerarendag en doen minstens een kwart daarvan het op 5 oktober.

Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van onderwijs en wat de rol van de leraar is daarin.
Onderwijs is zowel een mensenrecht op zich als een onontbeerlijk middel om andere mensenrechten te realiseren. Onderwijs is het voornaamste hulpmiddel dat economisch en sociaal gemarginaliseerde volwassenen en kinderen in staat stelt om zichzelf uit de armoede te halen en de middelen te verwerven om ten volle deel te nemen aan het leven van hun gemeenschap. Door onderwijs kunnen vrouwen in staat worden gesteld beter voor zichzelf op te komen, kinderen beter worden beschermd tegen (seksuele) uitbuiting en gevaarlijk werk, mensenrechten en democratie worden bevorderd, het milieu beter worden beschermd en de bevolkingsaangroei beter onder controle worden gehouden. Steeds meer wordt onderwijs erkend als een van de beste investeringen die een overheid kan doen.

Onderwijs krijgen we voor een groot deel op school, waar de leraar vooraan loopt in het leerproces; zij leven mee met de leerlingen en studenten en pushen hen om succesvol te zijn.
Geef op deze dag een extra blijk van waardering aan jouw leraar of leraren.

(bronnen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Dag_van_de_Leraar; https://defittemedewerker.nl/dag-van-de-leraar/; https://www.beleven.org/feest/wereld_leerkrachtendag )