college application essay writers

Wereld water dag

March 22nd, 2022

 

Vanaf 1993 wordt jaarlijks op 22 maart Wereld Waterdag gevierd. In vele landen wordt op en rond die dag de waterproblematiek aan een breder publiek kenbaar gemaakt middels evenementen en het verspreiden van informatie over water. Wereldwijd hebben landen te kampen met goed waterbeheer en acceptabele sanitatie. Deze problematiek leidt tot onder meer uitputting van natuurlijke hulpbronnen, bodemdaling en voedsel tekorten. Verrwoestijning van gebieden leidt ook tot meer verbruik van bruikbaar water, wat schaarste ervan verder in de hand werkt. Deze oorzaken, alsook demografische en economische ontwikkelingen hebben ons meer bewust gemaakt van de noodzaak om het bruikbare water goed te managen.

Dit jaar staat in het teken van ‘grondwater’. Grondwater is onzichtbaar, maar de impact ervan is overal zichtbaar. Uit het zicht, onder onze voeten, is grondwater een verborgen schat die ons leven verrijkt. Grondwater is heel belangrijk voor het leven van planten, dieren en mensen, maar het is ook kwetsbaar voor vervuiling.

Grondwater is regenwater dat op de bodem is gevallen en dan wegzakt tussen de korrels van zand, kiezels en klei, totdat het niet verder kan. Op dat niveau verzamelt het water zich en kan gemeten worden hoeveel water er in de bodem zit. Afhankelijk van de plek, kan men zelf een grondwaterbron aanleggen en een pomp aansluiten, waarmee men dan (deels) zelfvoorzienend is.

Grondwater gaat ondergronds zijn natuurlijke gang en kent geen (lands)grenzen. Daarom moeten wij kunnen samenwerken en goed voor de grond en het grondwater zorgen.

(Bronnen: http://www.riool.info/grondwater, http://www.worldwaterday.orghttps://www.beleven.org/feest/wereld_water_dag )