professional custom essay writing service

Wereld Autisme Dag

April 2nd, 2022

 

De Verenigde Naties hebben 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag om de bewustwording te vergroten in wat autisme is. Autisme is een aangeboren aandoening, waardoor signalen in de hersenen niet goed worden verwerkt. Psychiater en hoogleraar autisme, Wouter Staal, verwoordt het als: autisme is de ‘verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op de gebieden: sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie.’

Autisten ervaren hun omgeving als onsamenhangend en kunnen zich moeilijk in anderen inleven. Bij hen komen externe impulsen hard (oorverdovend en druk) en in fragmenten aan. Het is vaak van buitenaf niet te zien dat iemand autistisch is, waardoor veel mensen het onderschatten; het is een ‘onzichtbaar’ probleem.

Vaak komen de symptomen op school aan het licht. Naar schatting hebben ongeveer 35 miljoen mensen wereldwijd een stoornis in het autistisch spectrum. De meeste mensen met autisme hebben een normale tot hoge intelligentie. Ongeveer 30% heeft een verstandelijke beperking.

Het is voor wetenschappers nog steeds moeilijk te achterhalen wat autisme precies is; er zijn namelijk geen bloed- en DNA tests om de aandoening vast te stellen. De diagnose wordt gedaan op basis van gedragskenmerken, zoals hun ‘sociale intuïtie’ die minder goed of anders is ontwikkeld, over- of ondergevoeligheid voor informatie die op hun afkomt (ook via de zintuigen), beperkte en repetitieve gedragspatronen en sterke punten als oog voor detail, analytisch denken, technisch inzicht, loyaliteit en eerlijkheid. 70% van de autisten heeft op enig moment last vaen een stemmings-, persoonlijkheids- of mentale stoornis. Ook ADHD en epilepsie komen relatief vaak voor bij autisten.

Doordat autisme op vele verschillende manieren tot uiting kan komen, spreekt men in de psychiatrie van Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Bronnen: https://www.beleven.org/feest/wereld_autisme_dag, https://www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-autisme/