best online essay writing services

Goede Week en Pasen

April 14th, 2022

 

Pasen is het belangrijkste feest van de christenen, volgend op de Goede oftewel Stille Week. Christenen vieren deze dag vanuit hun geloof dat Jezus, hun belangrijkste en grootste profeet, de Zoon van God, uit de dood is opgestaan, op de derde dag (zondag) na zijn kruisiging. Pasen verwijst ook naar een 50 dagen durende periode vanaf Paaszondag tot Pinksteren (christelijk feest waarmee de uitstorting van de Heilige Geest wordt herdacht). Katholieken mogen gedurende de 50 dagen periode hun jaarlijks paasplicht vervullen.
Het christelijke Pasen heeft zijn oorsprong in het Joodse Pesach. Bij dit Joods feest wordt het einde van de joodse slavernij in en de uittocht uit Egypte herdacht. Pesach duurt 7 of 8 dagen en begint rond de 1ste of 2de volle maan na de lente-equinox. In het jaar 325 zijn de data van beide feesten officieel van elkaar ontkoppeld.

De Goede Week begint met Palmzondag, wat afgelopen zondag is geweest. Palmzondag is de laatste zondag van de vastentijd; de zondag vòòr Pasen. Op deze dag vieren de christenen de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem, gezeten op een ezel.
Later in de week is er Witte Donderdag, waarop het Laatste Avondmaal dat Jezus met zijn discipelen heeft gehad en de eucharistie die hij heeft ingesteld, worden herdacht. Eucharistie is een ritueel om hem te gedenken; het is het delen van brood en wijn, die symbool staan voor Jezus zijn lichaam en zijn bloed dat vergoten is.

Op Goede Vrijdag wordt in somberheid herdacht de kruisiging en dood van Jezus. Dat deze vrijdag ‘Goed’ wordt genoemd, kan worden verklaard als dat de kruisdood van Jezus het noodzakelijk offer was dat verlossing van de zonde mogelijk maakte; de dag is dus ‘goed’ is voor de ziel van de gelovigen.

Hierna volgt Stille Zaterdag, de laatste dag van de 40 dagen vastentijd die na de 3 dagen van Carnaval, op Aswoensdag, is begonnen. Op deze dag zijn de klokken stil, tot aan de Paaswake.
De Paaswake begint op Stille Zaterdag bij zonsondergang en eindigt op zondag, 1ste Paasdag, bij zonsopkomst. Bij Paaswake wordt herdacht dat Jezus in deze nacht is opgestaan uit de dood. De Paaswake is het feest van het licht, het feest van het water en het feest van de vreugde om Jezus’ verrijzenis.

In de loop van de tijd zijn bij de viering van Pasen enkele elementen van oude lentefeesten erin opgenomen. Zo is bijvoorbeeld het eten van passeieren van middeleeuwse oorsprong. De paashaas, die staat voor lente en nieuw leven, heeft van oorsprong een pedagogisch karakter. Oorspronkelijk gaf hij de paaseieren alleen aan kinderen die zich goed gedragen. Nu verschuilt hij de eieren en mogen alle kinderen ernaar op zoek.