top essay writers

Internationale Vrouwendag

March 8th, 2022

 

Jaarlijks wordt op 8 maart de Internationale Vrouwendag gevierd. Op deze dag wordt op de eerste plaats herdacht de dag van de eerste staking van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie, die plaatsvond op 8 maart 1908 in New York. Middels de beroemde leus “Brood en Rozen” streden zij voor betere werkomstandigheden en het recht om te mogen stemmen. Deze staking vormde het begin van jaren van strijd voor emancipatie van vrouwen, gelijke lonen en betere arbeidsomstandigheden, stoppen van vrouwendiscriminatie, geweld tegen vrouwen en seksuele intimidatie op de werkvloer. Deze ‘strijd’ is vandaag de dag nog gaande in vele landen van de wereld, daar gendergelijkheid nog steeds niet de norm is. Na enkele hobbels heeft de VN uiteindelijk pas in 1978 deze dag officieel uitgeroepen tot Dag van de Vrouw, dat in het teken staat van de strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen wereldwijd.

Dit jaar is het thema: “Break the Bias” (verbreek de vooroordelen) en kan dit breed uitgelegd worden als verbreek de stereotyperingen voor zowel vrouwen als mannen; ga voor gelijke rechten en emancipatie in de breedste zin voor zowel vrouwen als mannen. Laten we met zijn allen streven naar een wereld die divers, rechtvaardig en inclusief is, waarin verschil wordt gewaardeerd en gevierd. De man moet actief meedoen hieraan, zodat echte sociale verandering op gang kan komen. Zij moeten zich ontkoppelen van de stereotypering dat ze stoer moeten zijn en niet mogen huilen en moeten bereid zijn hun voorgeschoven positie op te geven. Dan kunnen we met zijn allen bereiken dat gelijke rechten voor en respectvolle behandeling van vrouwen, en ook van mannen, de norm is.