best essay writers of all time

Beekhuizen voorzien van moderne speeltuin en vernieuwd basketbalveld

April 18th, 2019

Het ressort Beekhuizen is door het ministerie van Sport- en Jeugdzaken voorzien van een fleurige moderne speeltuin en een vernieuwd basketbalveld. De ingebruikname hiervan heeft op dinsdag 16 april onder belangstelling van de jongeren en bewoners van de omgeving plaatsgevonden. Ter stimulering van bewegen en kinderspelen, zal via het ministerie van Sport- en Jeugdzaken landelijk speeltuinen worden aangelegd. De speeltuin van Beekhuizen is de 3dewaarvoor het ministerie heeft gezorgd. In 2018 zijn er reeds twee opgeleverd in het district Saramacca te Groningen en in Paramaribo, Palmentuin.

Wennys Vijfhoven, bewoner van Beekhuizen, is zeer ingenomen met dit project. Volgens haar is de nieuwe speeltuin het gevolg van het positief imago van Beekhuizen binnen de samenleving en daarnaast ook dat de regering jongeren als prioriteit ziet. Met de nieuwe speeltuin en gerehabiliteerd basketbalveld is er gezorgd voor een veilige plek voor de jongeren om te sporten en te bewegen.

“Het is een mooie dag voor de jongeren van het ressort Beekhuizen. Ik ben heel blij en trots dat dit er nu staat”, zei districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo Noord- Oost tijdens de ingebruikname. Dat hiermee een grote wens van de kinderen is vervuld, was te merken aan hun enthousiasme. Ongeduldig zaten zij te wachten op het moment dat zij gebruik mochten maken van de speeltoestellen. De districtscommissaris deed een beroep op de buurtbewoners en jongeren om zorgvuldig om te gaan met het basketbalveld en de speeltuin. Volksvertegenwoordiger Sylvana Afonsoewa is super trost op het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken. Het ministerie heeft de afgelopen periode ervoor gezorgd om sport dichterbij de jongeren te brengen. Zij heeft het ministerie meegegeven om ook aandacht te besteden aan fosten prey zoals djompu futu.

AVD krijgt Caribisch tintje met nieuw lied

April 17th, 2019

Elk jaar brengen deelnemers aan de Avondvierdaagse met hun zang, muziek en dans een feestelijke sfeer in de straten van Paramaribo.

De jaarlijkse Avondvierdaagse staat weer voor de deur. Honderden deelnemers zullen van 24 tot 27 april sportief en feestend door de straten van Paramaribo trekken. Om de lopers en het publiek in de AVD-sfeer te brengen heeft Djogo Entertainment in samenwerking met Sugan Records en VMSD Studio een nieuw AVD-liedje ‘Waka Waka AVD’ uitgebracht. Het lied is zaterdag aan het bestuur van de stichting Bedrijven Vereniging Sport en Spel (BVSS) gepresenteerd.

Het mummer is geschreven en gezongen door Diego Ooiberg van Djogo Entertainment. Zijn organisatie houdt zich al tien jaar bezig met edutainment (educatieve entertainment) en wil via muziek de samenleving, in het bijzonder kinderen, bewustmaken van het belang van bewegen alsook de liefde voor Suriname. “We zijn al een tijdje bezig met het uitbrengen van een aantal nieuwe liedjes en hebben ook besloten om dit jaar ook aan een AVD-tune te werken en dit aan te bieden aan het bestuur van de BVSS”, zegt Ooiberg.

In de tekst heeft hij Papiaments, Spaanse en Franse woorden verwerkt en het muzikaal in een soca jasje gegoten. “De muziek studio’s hebben de Sranan-touch erin gebracht. Ik heb bijna heel het Caribisch Gebied afgereisd en ik vind dat onze Surinaamse AVD een uniek product is dat we moeten koesteren. De talen die ik in de tekst heb verwerkt komen voor in het Caribisch Gebied. Met dit lied brengen we de AVD naar het Caribisch Gebied. We nodigen ze uit om mee te komen genieten van de Surinaamse AVD sfeer”, benadrukt Ooiberg.

 

Robinhood kampioen Concacaf Caribbean Club Shield 2019

April 16th, 2019

Landskampioen Robinhood is op Curacao winnaar geworden van Caribbean Club Shield 2019. Er werd van Club Fransiscain uit Martinique met 1-0 gewonnen. Het doelpunt werd in de eerste helft gemaakt door Alan Lucas. De wedstrijd kenmerkte zich vanwege het belang voor beide clubs door zware overtredingen waarbij arbiter Jaime Herrera uit El Salvador genoodzaakt was in de eerste helft, 5 gele kaarten uit zijn zak te halen.

Een speler aan de zijde van Club Fransiscain werd in de tweede helft van het veld gestuurd vanwege gevaarlijk spel. Met dit resultaat heeft trainer Roberto Godeken woord gehouden door te stellen dat Suriname iets goed moest maken tijdens dit toernooi. In de groepsfase verloor Robinhood van Club Fransiscain met 1-3. Met dit resultaat speelt Robinhood in de Concacaf League tegen de nummer 4 geplaatste van de tier 1 in een play off. Felicitaties aan de spelers, trainers en de leiding van Robinhood in verband met dit resultaat. Meer bijzonderheden volgen.

Dag der Immigratie om alle groepen in Suriname te eren

April 15th, 2019

De Nationale Commissie ter herdenking van 145 jaar Hindostaanse immigratie, 155 jaar Keti Koti en 165 jaar Chinese immigratie, is in opdracht van de president van de Republiek Suriname Z.E. Desiré Delano Bouterse, geïnstalleerd. De Nationale Commissie heeft als doel de Regering te adviseren over de wijze waarop de herdenkingsdagen op een gepaste wijze kunnen worden herdacht. Op maandag 8 april 2019, is door deze Commissie een fotoverslag overhandigd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noersalim. Dit fotoverslag is onderdeel van het over-all fotoverslag van alle activiteiten die zijn georganiseerd door of met ondersteuning van de Nationale Commissie.

Het aangeboden verslag geeft een indruk van het Ingi-Jawa Rutu festival dat werd georganiseerd in verband met 128 jaar Javaanse immigratie en de Dag der Inheemsen (9 augustus 2018). Dit festival had onder meer tot doel de Inheemse en Javaanse broeders en zusters middels sport en spel tegen elkaar te laten uitkomen. Naast de Djarang Kepang en de Sjamboera muziek en dans, voetbalwedstrijden, dammen en schaken, tentoonstelling van immigrantendossiers uit Java, werden diverse exponenten uit de Javaanse en Inheemse gemeenschap door de organisatie gehuldigd.Voorzitter Henk Herrenberg deelde de minister mede dat de commissie zich ter afsluiting van haar activiteiten zal beijveren om de door hem gedane suggestie, tijdens zijn Keti Koti boodschap op 1 juli 2018 op het Onafhankelijkheidsplein, nog dit jaar gestalte te geven. De minister gaf toen aan dat er naast de “bekende” immigratie- en herdenkingsdagen ook nog andere dagen te herdenken zijn die terug te leiden zijn naar de dag van aankomst van “vergeten” voorouders in ons land, waaronder de Libanezen, de Portugese immigranten uit Madeira en de Hollandse kolonisten (voorouders van de “Boeroe’s). Voor alle groepen voorouders die naar ons land migreerden zou één speciale dag, misschien aan te duiden als Dag der Immigratie kunnen worden ingesteld, waarop gezamenlijk feest kan worden gevierd. Dit voorstel geniet de volle ondersteuning van de president, die in zijn 1 juli-toespraak aangaf dat “wij in de toekomst mogelijkerwijs zouden kunnen overwegen, om de rest van de wereld welke wij nog hebben hier in Suriname ook op een bepaald moment, te gaan eren.

Ik denk dat de Regering heel hard zou moeten nadenken over dit voorstel…”. Gemikt wordt op de laatste zondag van de maand augustus 2018, waarbij de cultuur, gewoonten en gebruiken (voeding, kleding, dans, muziek) van al de groepen kunnen worden tentoongesteld aan het groter publiek, in de toekomst mogelijk ook als toeristisch product.

 

PARAMARIBO, 15 APRIL 2019

NATIONAAL INFORMATIE INSTITUUT

Mek’ wi tamara, Sranan wi kan” campagne zal vruchten HI&T projecten belichten

April 15th, 2019

Afbeeldingsresultaat voor Mek’ wi tamara, Sranan wi kan” campagne zal vruchten HI&T projecten belichten

Met de lancering van de nieuwe communicatiecampagne “Mek’ wi tamara, Sranan wi kan”, zullen alle projecten vanuit het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) aan de gemeenschap worden gepresenteerd. De lancering van deze campagne vond plaats op woensdag 10 april 2019, in het KKF gebouw. Minister Stephen Tsang van HI&T wees tijdens de lancering erop dat vanuit het SUBCIP programma, mooie resultaten zijn neergezet en hierdoor de diversificatie van de economie wordt bevorderd. Het inspireert ondernemers om geloof te hebben in eigen kunnen. De slogan“Mek’ wi tamara, Sranan wi kan,” geeft duidelijk aan dat we samen moeten bouwen aan de toekomst en dat Suriname het kan.

De regering heeft samen met de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) een aanvang gemaakt om het ondernemersklimaat en innovatie in Suriname te verbeteren. Vanuit dit programma wordt het Pilot Programma Innovation in Firms (IFS) uitgevoerd. Het doel van dit pilotproject is om de innovatie in lokale bedrijven te ondersteunen en hun integratie in clusters en Value chains te versterken. Binnen het IFS zijn intussen al 9 projecten goedgekeurd, te weten: de Agro-coöperatie Redi Doti, het Pierre Kondre-ananasproject, Suriname Candied Fruits NV (SCF), het Podosiri-project en B4 Startup Out grower Farmers of Yellow Habaneros Peppers (adjuma-pepper) en de rehabilitatie van het fietspadproject van de Noord-Commewijne, Tukha Olie Uitbreidings Investering Allallapadu, Uitbreiding Machinepark en Visproducten (ACF), Crowd funding voor SME’s in Suriname en Padikaf verwerking Nickerie.

Directeur Reina Raveles van HI&T benadrukte in haar toespraak, dat juist in een moeilijke tijd voor Suriname het programma wordt uitgevoerd en dat doorzetten de sleutel is voor ondernemen. “Er zijn veel belemmeringen voor die economische ontwikkeling, maar stap voor stap zullen we ze overbruggen.” Ook de HI&T-directeur verzekerde de aanwezigen dat in de komende periode de vruchten van de projecten zullen worden getoond. Thans zijn er voor de volgende IFS-fase weer projecten ingediend, die zullen bijdragen aan verhoging van de productie en verbetering van productkwaliteit. Na het officieel gedeelte konden de aanwezigen genieten van een mini expo van de tentoongestelde producten, die enkele ondernemingen hadden uitgestald.

De samenleving zal tijdens de communicatiecampagne “Mek’ wi tamara, Sranan wi kan,” steeds op de hoogte worden gehouden van de project resultaten.

FIRST Diagnose workshop voedsel- en voedingszekerheid

April 12th, 2019

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) organiseert in samenwerking met de voedselorganisatie FAO, de stakeholder validatie workshop ‘Country Diagnostic on Food & Nutrition Security in Suriname’. De workshop wordt gehouden op vrijdag 12 april 2019, in de Ballroom van Hotel Torarica. Deze workshop maakt deel uit van het mondiale programma van de FAO/EU, genaamd Food and Nutrition Security Impact, Resilience, Sustainability and Transformation (FIRST). Dit programma ondersteunt bij de ontwikkeling en uitvoering van de nationale Food & Nutrition Securtiy (FNS) agenda door capaciteitsontwikkeling van nationale partners in 32 landen.

FIRST, heeft betrekking op voedsel- en voedingszekerheid, van productie tot consumptie. Het omvat aspecten als toegang tot gezond en betaalbaar voedsel, voedselveiligheid en voedingsonderwijs op korte en lange termijn. In 2015 stelde de regering van Suriname samen met de FAO het beleidsplan op voor duurzame verbetering van de FNS. Met financiering van de EU is sinds eind 2017 aanzet gegeven voor de uitvoering van FIRST FNS-Suriname. Dit wordt gedaan in samenwerking met de FAO, waarbij het ministerie van LVV als katalysator fungeert. Centraal staat capaciteitsversterking gericht op systematische planning, verbetering van coördinatie, stakeholder management en informatie-uitwisseling, met betrekking tot FNS tussen stakeholders.

De ‘Information and Knowledge Management’ (IKM) component van FIRST FNS-Suriname richt zich op het beschikbaar maken van informatie voor iedereen. Gebruik wordt gemaakt van on-line platformen, beheerd door focal points van onder andere de overheid, academia en de particuliere sector. Dialogen en informatie van de activiteiten, zoals: projecten beleids- en onderzoekrapporten en handleidingen zijn allen zoek baar per thema, organisatie en district en bereikbaar voor iedereen die zich heeft geregistreerd op het social media platform.