best essay writers of all time

Maatregel CBvS beïnvloedt opkoopprijs padie negatief

September 20th, 2019

Maatregel CBvS beïnvloedt opkoopprijs padie negatief

Het beleid van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is er de oorzaak van dat opkopers van padie en exporteurs van rijst en rijstproducten een slechte prijs betalen voor geleverde padie aan de boeren. Dat vindt Harinandan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie.

De opkopers/exporteurs waren met SRD 105 voor een baal padie heel goed op weg. “Maar sinds de maatregel van de Centrale Bank is de opkoopprijs naar beneden bijgesteld”, zegt Oemraw teleurgesteld. De exporteurs mogen de US-dollars die zij ontvangen alleen wisselen bij de commerciële banken, tegen een koers van SRD 7,52.

Toen de opkopers en exporteurs hun US-dollars nog tegen een hogere koers mochten verkopen aan de cambio’s, betaalden de producenten SRD 105 voor een baal van 79 kilo. Nu de Centrale Bank hen verplicht om hun US-dollars bij de banken in te wisselen, bieden de molenaars slechts SRD 95 per baal.

De governor van de moederbank, Robert van Trikt, zei onlangs dat de rijstsector net als de mijnbouwsector deviezen voor de staat moet verdienen. “Deze mogen alleen bij de commerciële banken ingewisseld worden.” Dit besluit is volgens Oemraw in strijd met de opvatting van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij dat de rijstsector geliberaliseerd is. “Indien dat zo is, heeft de overheid geen recht op de exportdollars.”

Oemraw zegt eerder deze week te hebben gesproken met de opkopers/exporteurs over de recente ontwikkeling in de sector. Hij heeft vernomen dat ook de overheid met hen contact had, maar dan over kostenverlagende maatregelen. De SPBA-voorman verwacht dat, wanneer die maatregelen inderdaad getroffen worden, de opkoopprijs van de padie de komende dagen licht zal stijgen.

“Deze ontwikkeling komt heel hard aan, omdat wij nu minder ontvangen voor de padie” zegt rijstboer Ajai Shankar die donderdag zijn areaal heeft afgeoogst en zijn padie voor SRD 95 heeft geleverd aan een molenaar.

Hij noemt de maatregel van de moederbank “moordend” voor de sector. “In plaats van dat men ons ondersteunt, zodat wij de sector op een hoger niveau kunnen brengen en minder afhankelijk worden, komt de overheid in deze oogstperiode met maatregelen waardoor wij nu minder ontvangen.”

 

Speak up for patient safety ook in Suriname

September 19th, 2019

Verschillende instellingen hebben presentaties verzorgd die zullen worden bestudeerd door het ministerie van Volksgezondheid.

Gezondheidswerkers en patiënten moeten te allen tijde de mogelijkheid hebben om fouten die gemaakt worden tijdens het genezingsproces door te geven. Dit, zonder dat ze daarop uit rancune worden afgerekend door wie dan ook. Alleen dan kan de veiligheid van de patiënt een hoger niveau bereiken.

Dat kwam dinsdag naar voren tijdens een sessie in verband met de eerste patiëntenveiligheidsdag in het Lalla Rookh-gebouw. De dag is dit jaar in het leven geroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en zal steeds op 17 september worden herdacht.

Het doel is om via communicatie een betere kwaliteit in de zorg te bieden omdat uit onderzoek is gebleken dat ongeveer zeven miljoen mensen wereldwijd lijden aan chirurgische complicaties. Eén miljoen sterft tijdens of kort na de operatie.

Het thema dit jaar was ‘Speak up for patient safety’. “De mensen moeten gaan praten. Er moet een stuk open communicatie zijn en er moet een veilige cultuur worden gecreëerd zodat zowel de patiënten als de gezondheidswerkers niet bang zijn om fouten te rapporteren”, stelt Kathleen Jharie, voorzitter van de nationale infectie preventiecommissie van het ministerie van Volksgezondheid, tegenover de Ware Tijd.

Ze heeft dinsdag een presentatie gegeven over het belang van een goede communicatie tussen patiënt en ziekenverzorger. Jharie wijst erop dat Suriname op dit moment nog geen aanspreekcultuur heeft. Ze stelt dat mensen nog steeds bang zijn om zaken te rapporteren vanwege het feit dat ze afgestraft kunnen worden. “Deze mensen moeten juist gecomplimenteerd worden”, vindt ze. “Want als zaken worden doorgespeeld kun je die voorkomen.”

Dat het niet gebeurt uit vrees voor rancune geeft volgens haar de zwakte van de patiënt, de ziekenverzorger maar ook het systeem aan. Jharie onderstreept de rol van een patiënt in het geheel en zegt dat er nu gewerkt moet worden aan verbetering van de communicatie tussen partijen.

Het streven is om data van klachten die binnenkomen bij de verschillende instellingen te verzamelen om daarna concreet beleid te maken op dit stuk. “Er is op nationaal niveau nog geen data beschikbaar”, erkent Jharie.

Verschillende zieken- en zorginstellingen hebben optimaal geparticipeerd in de workshop. De vertegenwoordigers brainstormden in groepen over zaken die niet goed gaan en dringend aangepakt moeten worden in de zorg.

Gebrek aan middelen, personeelstekort, slechte communicatie, transparantie en mindere betaling bij de overheid zijn zaken die het meest zijn gepresenteerd door de participanten. Daarnaast vonden zorgverleners dat patiënten meer interesse moet hebben in de eigen gezondheid.

 

Moengo Festival volgend jaar op drie locaties

September 18th, 2019

De Tembe Art Studio in Moengo.

Stichting Kibii heeft besloten om het Moengo Festival of Music, met als thema Poku fu Kenki III, te verschuiven naar het jaar 2020. De artiesten en de partners, ook die in Frans-Guyana, zijn geïnformeerd en kunnen zich terugvinden in dit besluit. Dat verneemt de krant van Marcel Pinas, voorzitter van stichting Kibii, de organisator van het festival.

“Wanneer we het festival organiseren is het zo dat we het doen voor meer eenheid. Wij willen Marowijne positief op de kaart zetten, zodat we er economisch voordeel aan hebben. Er is teveel verdeeldheid die ons als organisatie, maar meer nog de gemeenschap van Marowijne niet ten goede komt”, zegt Marcel Pinas, initiatiefnemer van het festival.

De editie van dit jaar is afgelast na reacties uit de gemeenschap en vanwege de politieke discussies die gaande zijn. Het Moengo Festival wordt volgend jaar gehouden in Moengo, Albina en het Frans-Guyanese St. Laurent du Maroni. “We trekken ons terug, gaan evalueren en het plan beter uitzetten, want het festival is voor Moengo en omgeving meer dan een feestje”, vertelt Pinas.

Het festival gaat niet door, maar stichting Kibii zet haar andere activiteiten normaal voort in de Tembe Art Studio (TAS) en verzorgt nog steeds rondleidingen in het museum voor hedendaagse kunst (CAMM). “Jongeren blijven oefenen. In januari komen twee Nederlandse kunstenaars hun kunstresidentie doen in TAS. Toeristen uit Frans-Guyana en Paramaribo mogen nog steeds het CAMM bezoeken.”

Met de overheid probeert de stichting een middenweg te vinden voor een nieuwe locatie. De Tembe Art Studio is gevestigd in het voormalige Suralco-ziekenhuis. In dat pand wil de regering een middelbare school vestigen. In de omgeving, nabij het aangrenzende oude lijkenhuis, zijn dinsdagmorgen menselijke resten gevonden.

Pinas die foto’s kreeg opgestuurd, zegt niet gechoqueerd te zijn. “Dit zijn de naweeën van de Binnenlandse Oorlog. Wij weten dat er sinds na de slachting van Moiwana menselijke resten in en om het ziekenhuis zijn, die niet zijn opgeruimd. Onderzoek moet uitwijzen of wat nu is gevonden inderdaad uit die periode komt. Dit is een van de zaken waarvan we nog last ondervinden, de gevolgen van de Binnenlandse oorlog”, zegt Pinas.

 

Perikelen uitvoer euro’s nog niet voorbij

September 17th, 2019

Perikelen uitvoer euro’s nog niet voorbij

De problemen met de beschikbaarheid van contante US dollars zijn voor het moment opgelost, maar de kwestie over de export van euro’s staat nog recht overeind. Blijft een oplossing uit, dan kan deze kwestie op termijn een groter monetair-financieel probleem opleveren, stellen betrokkenen in de financiële sector.

Centrale Bank-governor Robert van Trikt en Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging beamen dat het probleem met de export van euro’s nog niet is opgelost.

“Nog niet, maar de Centrale Bank van Suriname ondersteunt de banken in dezen door de cash-euro’s te absorberen en die giraal in het buitenland ter beschikking te stellen ten einde het betalingsverkeer met het buitenland te garanderen. Er vinden voldoende financiële transacties tussen Europa en Suriname plaats”, reageert Frangie op vragen van de Ware Tijd.

Van Trikt zegt dat gewerkt wordt aan een oplossing. Over de import van US dollars via de Federal Reserve New York zijn beide bankfunctionarissen van mening dat er nog veel meer moet gebeuren om de situatie op de valutamarkt te stabiliseren en de wisselkoers onder controle te houden.

“Dit is een cash-oplossing, geen girale oplossing”, zegt de governor. Hij voegt eraan toe dat de druk op de valutamarkt zal verminderen zodra iedereen die exporteert, de deviezenverdiensten laat terugvloeien naar Suriname.

Bankiersvoorzitter Frangie zegt dat US-dollarrekeningen bij de commerciële banken worden gevoed door exporteurs en particulieren die hun middelen naar Suriname repatriëren. Hij noemt daarbij goud- en houtexporteurs alsook andere ondernemers die inkomsten in het buitenland genereren.

Er zal volgens de voorzitter een discussie moeten komen wat betreft het terugbrengen van exportdeviezen door ondernemers. Governor Van Trikt zegt dat in 2002 de Surinaamse economie zodanig werd geliberaliseerd, dat voor het grootste deel van de economie de verplichting werd geschrapt om exportdeviezen terug te brengen.

“Alleen mining companies die exporteren, moeten repatriëren, de rest is vrijblijvend. De markt is overgeliberaliseerd”, zegt Van Trikt. Of de repatriëringsverplichting weer zal worden ingevoerd, wordt nog bestudeerd. Er is nog veel werk aan de winkel, meent de governor. “Niet alles is in één dag overwonnen.” Hij voegt eraan toe dat het tijd vergt om een ommekeer te brengen in een gedoogbeleid dat decennia werd gevoerd. Daar wordt nu met man en macht aan gewerkt.

 

Fabian Wehl Mr. Suriname 2019

September 16th, 2019

Mister Suriname 2019 Fabian Wehl (m) poseert voor de fotografen met Jermain Karg (l) en Sergio Holwijn (r).

Fabian Wehl van Fitness Factory Gym is uitgeroepen tot Mr. Suriname 2019. De bodybuilder pakte zondagavond tijdens de nationale kampioenschappen de hoogste bodybuildingtitel ten koste van Jermain Karg, de winnaar van vorig jaar.

Karg van MK’s Gym eindigde op de tweede plek, terwijl Sergio Holwijn de top drie completeerde. Wehl zag er zeer indrukwekkend uit. Hij maakte de teleurstelling van vorig jaar goed toen hij op de vierde plek eindigde.

“Ik heb een jaar lang mijn eetpatroon moeten aanpassen en ook heb ik gewerkt aan de spierbundels van mijn benen,” reageerde Wehl blij na het behaalde kampioenschap.

In de B-klasse deden maar drie atleten mee. Shown Roberts van Muscle Camp werd uitgeroepen tot winnaar. Jermain Wielsen van Fitness Gym eindigde als tweede en Aniel Binesari van 4R Gym moest genoegen nemen met de derde plaats.

In de C-klasse ging de titel naar Randal Haakmat uit 4R Gym. Rudolf Getrouw van First Class Gym en Raoul Mokkum van Steve’s Gym werden respectievelijk tweede en derde.

 

Covab werkt aan opheffen achterstand afstuderenden

September 13th, 2019
foto
Het EFS College Covab streeft ernaar dat alle langstudeerders per januari 2020 zijn afgestudeerd. Bij het instituut zijn er ongeveer 135 studenten die nog moeten afstuderen. Een tekort aan stageplekken is een van de veel voorkomende oorzaken voor de wachtlijst van de studenten die moeten afstuderen.
Ook de ontwikkeling van verkorte opnameperiodes voor zorgvragers in de zorginstellingen, heeft tot gevolg gehad dat studenten de specifieke vaardigheden niet altijd hebben kunnen aftekenen. Met de introductie van de duale inschrijvingen in het schooljaar 2015-2016, waarbij studenten zich op persoonlijk initiatief kunnen inschrijven, is de vraag naar stageplekken groter geworden. De praktijk was onvoldoende voorbereid op deze ontwikkeling, zegt het EFS College in een persbericht.
Binnen de organisatie zijn er over de geïdentificeerde oorzaken beheersmaatregelen getroffen. Een daarvan is dat de nieuwe groepen basisopleidingen per maart 2020 beginnen in plaats van oktober 2019. Hierdoor kan de focus worden gelegd op het afronden van de huidige langstudeerders. Daarnaast worden er nieuwe stageplekken aangeboord en worden opnieuw afstudeerbegeleiders en -beoordelaars getraind.
In de maanden juli en augustus zijn uit de groep van langstudeerders 120 afgestudeerd. De overige studenten zullen in oktober finale afspraken maken over hun afstuderen. Het EFS College treft nu voorbereidingen om de tweede groep per november 2019 af te laten studeren. Het instituut zegt er voortdurend naar te streven om de problemen rond de accommodaties van stagiaires en het afstuderen van studenten, tot het verleden te laten behoren.