best college essay writing services

Verbetering uitkering mensen met beperking stap dichterbij

June 6th, 2019

Verbetering uitkering mensen met beperking stap dichterbij

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) wil aanpassing van de uitkering voor mensen met een beperking. “Het uiteindelijke besluit ligt bij de regering en is geen aangelegenheid van Sozavo”, zegt minister André Misiekaba. Het ministerie spoort de doelgroep aan om zich zoveel mogelijk ook voor de andere voorzieningen te registreren en zal zij zich blijven beijveren om in die tegemoetkomingen te blijven voorzien.

“De regering beseft dat het bedrag van SRD 325 per maand niet voldoende is om te voorzien in het levensonderhoud. Daarom biedt het ministerie andere voorzieningen, waaronder gesubsidieerde levensmiddelen pakketten, betaling van de premie van de ziektekostenverzekering en aanvullende medische kosten en ondersteuning met thuiszorg”, zegt Misiekaba.

Om in aanmerking te komen voor financiële bijstand moet een bevoegde persoon of instantie vaststellen dat de cliënt daadwerkelijk een beperking heeft. Dat kan door middel van een medische verklaring. Misiekaba zegt dat huisartsen hebben aangegeven dat het oordelen over de arbeidsongeschiktheid van cliënten voor problemen zorgt in de relatie tussen cliënt en arts. Hierdoor is besloten om een verklaring van een specialist te vragen.