safe essay writing service

Vabi brug 13 april open

April 5th, 2019

Afbeeldingsresultaat voor vabi brug

De nieuwste brug over het Saramaccakanaal, nu al de ‘Vabibrug’ genoemd, wordt op 13 april geopend. Enkele bromfietsers willen niet zo lang wachten, negeren de verbodsborden en wagen de oversteek van Dijkveld naar Beekhuizen. De brug is af maar er zijn nog wat werkzaamheden die verricht moeten worden. Niet alleen bij de brug maar ook bij een kruispunt aan de Van ’t Hogerhuysstraat. Daar staat een gigantische installatie met verkeerslichten die de gewijzigde verkeerssituatie gaat helpen reguleren, wanneer de brug is opengesteld. 

“De brug en de verkeerslichten zijn geen file oplossende maatregelen,” benadrukt minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie. “Ze moeten wel helpen om het verkeer beter te doseren, dat mensen goede routes kiezen. Er is een serie van maatregelen die we gaan nemen in dat blok.” Het ministerie heeft donderdag een persconferentie gehouden over de stand van zaken rond het project, dat onderdeel is van het Dalian IV project en heeft US$ 13 miljoen gekost.
Pengel en Henk Wip, hoofd van de afdeling Verkeer, delen mee dat er studies worden gedaan om het verkeer makkelijker te laten stromen, met name over de Van ’t Hogerhuysstraat. Er zijn metingen verricht op verschillende punten van deze straat. Op bepaalde momenten gaan er 50.000 vervoersmiddelen per dag over de Van ‘t Hogerhuysstraat bij de Nieuwe Haven, 47.000 nabij de Saramaccadoorsteekbrug, 46.000 bij Molenpad. De nieuwe brug moet helpen de andere bruggen te ontlasten, met name de Saron- en de Saramaccadoorsteekbrug.