best online essay writing service

Toeristen moeten US dollars brengen naar Suriname

April 29th, 2019

Afbeeldingsresultaat voor logo De Vereniging van Economisten in Suriname

De campagne ‘Breng dollars naar Suriname’ is volgens de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) op korte termijn de oplossing om het valutaprobleem aan te pakken. Voorgesteld wordt dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) samen met de Surinaamse Bankiersvereniging hiertoe een campagne start met het doel de reizigers vanuit Nederland en Frans-Guyana contante US-dollars in de economie te laten besteden. 

Via een mediacampagne met de inzet van diverse ICT-tools kan dit voorstel worden uitgevoerd, meent de VES. Zo wordt enerzijds zorggedragen voor een vermindering van de ‘Euroberg’, en anderzijds kan een significant deel van de binnenlandse behoefte aan contante US-dollars worden gedekt. Zeker is dat de vraag naar US$ zal toenemen in de vakantieperiode met als gevolg dat de wisselkoers onnodig verder zal stijgen. “In de piekmaanden praten we al gauw over minstens € 10 miljoen die per maand door bezoekers hier worden besteed. Als wij maar de helft hiervan kunnen bewegen dollars mee te nemen, dan betekent dit een significante (korte-termijn) verbetering van het huidig probleem. De juristen en de politici hebben dan alle tijd om het juridische goed uit te pluizen en om de dieperliggende oorzaken serieus aan te pakken,” zegt de VES in een persbericht.

De VES zegt dat op de persconferentie van de CBvS en de Surinaamse Bankiersvereniging afgelopen week geen daadwerkelijke oplossingen vernomen is om te geraken uit de impasse. Integendeel blijft men steken in het uitleggen van het probleem zonder enige oplossing aan te bieden. De 19,5 miljoen euro wordt al een jaar vastgehouden.