essay help service

Suriname zit goed op spoor uitbanning kinderarbeid

June 12th, 2019

De Verenigde Naties hebben 12 juni uitgeroepen tot de ‘Werelddag tegen Kinderarbeid’ (World Day Against Child Labour / Internationale Dag tegen Kinderarbeid). Dat betekent dat wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor werkende kinderen. Het thema van het jaar is ‘Childeren shouldn’t work in fields, but on dreams!’

In verband met deze dag wenst de Internationale Arbeidsorganisatie wereldwijd de aandacht te vestigen op de mondiale omvang van kinderarbeid en de actie en inspanningen die nodig zijn om deze uit te bannen. De strijd tegen kinderarbeid wordt breed gedragen door regeringen, werkgevers- en werknemersorganisaties, maatschappelijk middenveld en miljoenen mensen  over de hele wereld. Allen benadrukken op hun eigen manier de benarde situatie van kinderarbeiders en wat ze doen om hen te helpen.

De Sustainable Development Goals (SDG’s), aangenomen door wereldleiders in 2015, omvatten een hernieuwde wereldwijde inzet voor het beëindigen van kinderarbeid. Specifiek roept doel 8.7 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen de wereldwijde gemeenschap op om: “Directe en doeltreffende maatregelen te nemen om gedwongen arbeid uit te roeien, een einde te maken aan moderne slavernij en mensenhandel en het verbod en de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid te waarborgen, inclusief rekrutering en gebruik van kindsoldaten, en tegen 2025 kinderarbeid in al zijn vormen beëindigen. ”

Suriname zit op het goede spoor in strijd tegen kinderarbeid. De brede aanpak tegen de ergste vormen van kinderarbeid in Suriname kan nu echt beginnen nadat in april dit jaar de Raad van Ministers het Nationaal Actieplan ter Bestrijding van Kinderarbeid heeft goedgekeurd. Dit plan is in opdracht van het ministerie van Arbeid ontwikkeld. Het is tot stand gekomen met medewerking van de Internationale Arbeidsorganisatie in het kader van het project: Country Level Engagement and Assistance to Reduce child Labour (Global CLEAR project team van ILO- FPRW/IPEC) en is gefinancierd door het ministerie van Arbeid van de Verenigde Staten van Amerika. Bij de uitvoering van het bedoeld plan zal de Nationale Commissie Uitbanning Kinderarbeid (NCUK) die interdepartementaal is samengesteld, een voorhoede rol spelen.