the essay writer

Surinaamse Bankiersvereniging tekent MOU met Welten en FHR

April 3rd, 2019

Op 29 maart 2019 heeft de Surinaamse Bankiersverenging, een Memorandum of
Understanding (MOU) getekend met Welten International B.V. en het FHR Institute
for Higher Education. Deze MOU stelt de voorwaarden vast van de samenwerking
tussen deze partijen. De samenwerking houdt in dat er door Welten, FHR en de
Surinaamse Bankiersvereniging, een opleidingshuis ontwikkeld zal worden, uitgaande
van de behoeften van de bancaire- en verzekeringssector en aansluitend bij de huidige
eisen van de financiële dienstverlening.
De Surinaamse Bankiersverenging stelt als voorwaarde dat integer en goed opgeleid
personeel cruciaal is, om de bancaire- en verzekeringssector solide en integer te
houden. Met de hoge internationale standaarden waaraan voldaan moet worden en
de zorgplicht van banken, is de financiële sector genoodzaakt zich verder te
ontwikkelen. Derhalve is het noodzakelijk dat de financiële sector, goed en gedegen
opgeleid personeel met de juiste kennis en vaardigheden in dienst heeft. Tot op heden
werden deze opleidingen niet aangeboden in Suriname. Deze opleidingen zijn
bestemd voor de medewerkers van de Surinaamse banken en
verzekeringsmaatschappijen. De Surinaamse Bankiersvereniging heeft in haar
jaarprogramma opgenomen dat er gewerkt zal worden aan een volledig
opleidingshuis in samenwerking met Welten en FHR.
In de MOU is onder andere opgenomen dat Welten naast de bestaande twee modules,
Module Financiële Dienstverlening en Module Bancaire Sector, nieuwe financiële
modules zal ontwikkelen. Lokale docenten, werkzaam bij het FHR Institute for Higher
Education en/of de diverse financiële instellingen, zullen getraind worden in het
verzorgen van deze modules aan bankiers en verzekeraars. Welten bezit over kennis
en opleidingen die nodig zijn om de Surinaamse bancaire- en verzekeringssector te
versterken. Het FHR Institute for Higher Education zal zorgdragen voor de
duurzaamheid van de opleidingen. Deze samenwerking tussen Welten en FHR zal op
basis van daartoe strekkende afspraken plaatsvinden onder auspiciën van de
Surinaamse Bankiersvereniging.
Het streven is om ingaande juli 2019, te starten met de nieuwe
modules en het trainen van lokale docenten.
Surinaamse Bankiersvereniging,
E. Frangie
Voorzitter