essay writers cheap

Speak up for patient safety ook in Suriname

September 19th, 2019

Verschillende instellingen hebben presentaties verzorgd die zullen worden bestudeerd door het ministerie van Volksgezondheid.

Gezondheidswerkers en patiënten moeten te allen tijde de mogelijkheid hebben om fouten die gemaakt worden tijdens het genezingsproces door te geven. Dit, zonder dat ze daarop uit rancune worden afgerekend door wie dan ook. Alleen dan kan de veiligheid van de patiënt een hoger niveau bereiken.

Dat kwam dinsdag naar voren tijdens een sessie in verband met de eerste patiëntenveiligheidsdag in het Lalla Rookh-gebouw. De dag is dit jaar in het leven geroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en zal steeds op 17 september worden herdacht.

Het doel is om via communicatie een betere kwaliteit in de zorg te bieden omdat uit onderzoek is gebleken dat ongeveer zeven miljoen mensen wereldwijd lijden aan chirurgische complicaties. Eén miljoen sterft tijdens of kort na de operatie.

Het thema dit jaar was ‘Speak up for patient safety’. “De mensen moeten gaan praten. Er moet een stuk open communicatie zijn en er moet een veilige cultuur worden gecreëerd zodat zowel de patiënten als de gezondheidswerkers niet bang zijn om fouten te rapporteren”, stelt Kathleen Jharie, voorzitter van de nationale infectie preventiecommissie van het ministerie van Volksgezondheid, tegenover de Ware Tijd.

Ze heeft dinsdag een presentatie gegeven over het belang van een goede communicatie tussen patiënt en ziekenverzorger. Jharie wijst erop dat Suriname op dit moment nog geen aanspreekcultuur heeft. Ze stelt dat mensen nog steeds bang zijn om zaken te rapporteren vanwege het feit dat ze afgestraft kunnen worden. “Deze mensen moeten juist gecomplimenteerd worden”, vindt ze. “Want als zaken worden doorgespeeld kun je die voorkomen.”

Dat het niet gebeurt uit vrees voor rancune geeft volgens haar de zwakte van de patiënt, de ziekenverzorger maar ook het systeem aan. Jharie onderstreept de rol van een patiënt in het geheel en zegt dat er nu gewerkt moet worden aan verbetering van de communicatie tussen partijen.

Het streven is om data van klachten die binnenkomen bij de verschillende instellingen te verzamelen om daarna concreet beleid te maken op dit stuk. “Er is op nationaal niveau nog geen data beschikbaar”, erkent Jharie.

Verschillende zieken- en zorginstellingen hebben optimaal geparticipeerd in de workshop. De vertegenwoordigers brainstormden in groepen over zaken die niet goed gaan en dringend aangepakt moeten worden in de zorg.

Gebrek aan middelen, personeelstekort, slechte communicatie, transparantie en mindere betaling bij de overheid zijn zaken die het meest zijn gepresenteerd door de participanten. Daarnaast vonden zorgverleners dat patiënten meer interesse moet hebben in de eigen gezondheid.