online essay writer

Bond onderwijsinspecteurs zoet

June 28th, 2019

Bond onderwijsinspecteurs zoet

“Alles is uitgevoerd. We zijn tot september zoet wanneer we ingepast worden in onze eigen loonreeks”, zegt een tevreden Steve Rudge, voorzitter van de Bond van Onderwijsinspecteurs. Zijn leden hebben anderhalve maand op een laag pitje gedraaid om aandacht te vragen voor lotsverbetering.

De inspectie uren, verhoogd met 100 procent en gelijk aan een derdedeel van de bezoldiging, zijn uitbetaald. Deze vergoeding wordt toegekend aan inspecteurs voor hun functioneren als toezichthouder. “Voorheen was dit bedrag erg laag.” Verder is er duidelijkheid gekomen in het uitbetalen van de autotoelage. Vastgesteld is dat als het privévoertuig wordt ingezet, een inspecteur voor de toelage in aanmerking komt. Het vast bedrag dat eerder werd uitbetaald blijft ongewijzigd.

Rudge hoopt dat de bezoldigingsreeks in september af is, zodat de inspecteurs van oktober tot en met december met de zware onderwijsdrukte kunnen dealen. De nieuwe bezoldigingsreeks is vervat in een principeovereenkomst die is getekend door minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Rudge. In het akkoord zijn vier punten opgenomen waaronder het uitbetalen van benzinetoelages als de rijstaten worden ingediend met name door de nieuwe onderwijsinspecteurs, het toekennen van een inspecteurstoelage en dat nieuwe inspecteurs in aanmerking komen voor vijf inspectieuren.

De bond verwacht dat de inspecteurs in een hogere bezoldigingsreeks dan de schooldirecteuren komen. “Wij doen meer verantwoordelijker werk dan een schooldirecteur. Wij maken langere uren en werken van zeven tot drie. Leerkrachten en schooldirecteuren hebben vakantie, wij niet”, zei Rudge in een eerder interview. De inspecteurs hebben de minister kunnen overtuigen dat het salaris moet worden aangepast. Echter, zij moeten nog een eigen loonreeks krijgen. Aan de dienst zijn twee werkauto’s beloofd.

 

HI&T organiseert Internet of Things Conferentie

June 27th, 2019

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme in samenwerking met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) voert het Business Climate and Innovation Programme (SUBCIP) uit.

Dit programma heeft tot doel om de toegevoegde waarde van de particuliere sector voor de economie te vergroten.

Binnen dit programma heeft het ministerie de Fab Foundation Suriname geïnitieerd voor het opzetten van een netwerk van Fabrication Labs in Suriname.

Voor capaciteitsontwikkeling hebben acht participanten uit Suriname en Frans-Guyana deelgenomen aan Fab Academy 2019, van Januari tot en met Juni 2019.

Fab Academy is een jaarlijkse opleiding die vanuit de prestigieuze technologische universiteit MIT in Boston Massachussets USA via distance education wordt aangeboden aan Fablabs. Dit jaar deden meer dan 107 landen mee, waaronder Suriname en Frans- Guyana die een samenwerking zijn aangegaan.

De capaciteitsversterking legt de basis voor het ministerie van Onderwijs, Manifact LaKaz Lab in Frans-Guyana, IoT-lab en Stichting Probitas in Suriname om zich verder te ontwikkelen op dit gebied.

De kennis die is verworven tijdens de Fab Academie training heeft reeds vruchten afgeworpen waarbij 8 professionele machines, robots muziekinstrumenten en gezelschapsspelen die passen in de huidige Internet of Things en 4e Industriële Revolutie zijn ontworpen en gefabriceerd. Daarom organiseert het ministerie van Handel Industrie en Transport (HI&T) de eerste Fab Amazonia Conferentie: IoT in the Amazon: How Fab Labs create the future through collaboration.

In de IoT Conferentie van 28 en 29 juni 2019 wordt aan deze Fab Academie participanten een platform gegeven om presentaties te geven van de door hen uitgevoerde projecten. Dit wordt gedaan middels een expo, alsook door presentaties met vraag en antwoord sessies.

Daarnaast zullen presentaties gegeven worden door meer ervaren Fablabs uit de regio zoals Frans Guyana, Peru en Trinidad. In diverse panels zal er vervolgens gediscussieerd worden over de toekomst van IoT en het Fablab netwerk in Suriname en de Amazone regio.

De formele opening van het IoT Lab van IT Core, deels gefinancierd vanuit het SUBCIP Programma is één van de hoogtepunten.

Ingezonden| 26 juni Wereld Anti-drugs dag

June 26th, 2019

26 juni is door de VN uitgeroepen tot internationale Anti-drugs dag.

Op deze dag staan de burgers in de wereld stil bij de gedachte aan de
schade toegebracht door de productie, handel en gebruik van drugs en
drugscriminaliteit.

Vanaf 1988 wordt er jaarlijks op deze dag extra aandacht besteed aan bewustwordingsactiviteiten. De United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), waar Suriname ook lid van is, koppelt elk jaar een thema aan deze anti-drugs dag dat door alle participerende landen wordt gebruikt. Dit jaar is het thema wederom “Listen First”.

‘Listen first’ is een UNODC-initiatief om meer steun te geven aan
drugspreventie programma’s op basis van wetenschappelijk onderzoek, hetgeen moet leiden tot een effectieve investering in het welzijn van kinderen en jongeren, gezinnen en de buurt.

In Suriname neemt de Nationale Anti-drugs Raad (NAR) samen met hun stakeholders het initiatief om niet alleen op 26 juni extra aandacht te besteden aan de drugsproblematiek, maar op verschillende momenten door verschillende activiteiten daar aandacht voor te vragen.

Om het geheel effectief aan te pakken worden zowel beleidsmakers, maatschappelijke organisaties, leerkrachten, ouders als de totale Surinaamse samenleving uitgenodigd een belangrijke rol hierin te vervullen.

Met het oog op 26 juni 2019 is in de hele maand juni door verschillende
organisaties, op verschillende locaties aandacht besteed aan
bewustwording van drugs en de negatieve gevolgen van drugsgebruik en
misbruik.

Samen met de ondersteuning van de stakeholders binnen de Primaire
drugspreventie oftewel de Groene Zone is het mogelijk om de verschillende activiteiten in verschillende buurten te organiseren ter bevordering van de bewustwording.

Zeventig medicijnen schaars in Suriname

June 25th, 2019

Patiënten in Suriname krijgen het steeds zwaarder te verduren. Bij het afhalen van medicijnen bij de verschillende apotheken worden zij vaak teleurgesteld. Dit komt doordat er momenteel een schaarste heerst van 70-tal medicijnen, schrijft de Surinaamse avondkrant De West. Het tekort aan medicijnen wordt volgens de krant veroorzaakt door het Bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname, (BGVS), de instantie die alle apotheken voorziet van medicijnen. Het bedrijf is afhankelijk van geld van de Staat. En als zij niet over voldoende geld beschikt, worden medicijnen laat of helemaal niet besteld, waardoor er een schaarste ontstaat.

Op de site van De West treft u de lijst van de zeventig medicijnen die momenteel niet op voorraad zijn bij de BGVS.

Suriname neemt deel aan 2de wereldconferentie voor jeugdbeleid

June 24th, 2019

Een Surinaamse delegatie, onder leiding van de minister van Sport- en Jeugdzaken Lalinie Gopal, neemt deel aan de 2nd World Conference of Ministers Responsible for Youth 2019 and Youth Forum.

Aan deze conferentie participeren meer dan 100 landen in de periode 21 tot en met 23 juni 2019 in Lissabon, Portugal.

In 1998 had Portugal in samenwerking met de United Nations partners de 1ste wereldconferentie georganiseerd, waaruit de Lisbon Declaration on Youth Policies and Programmes is voortgevloeid.

Nu na 21 jaren hebben landen de behoefte aangegeven voor het verhogen van de inspanningen en effectief betrekken van jongeren bij de uitvoering van de 2030 Agenda. De resultaten van deze conferentie zullen leiden tot een herzien “Lisboa +21 Declaration on Youth Policies and Programmes”.

Minister Gopal en de United Nations Sustainable Development Goals (UN SDG) Jeugdambassadeur, Sivern Hammen, hebben zich tijdens hun toespraken vooral toegespitst op de huidige uitdagingen waarmee de jongeren te kampen hebben namelijk klimaatsverandering, digitale revolutie en ongelijkheid.

Vanwege de vele uitdagingen is het noodzakelijk dat op deze wereldconferentie de herziening van de “Lisboa +21 Declaration on Youth Policies and Programmes” wordt aangenomen. Uiteraard kunnen jongeren niet buiten de uitvoering gelaten worden bij de realisatie van de UN SDG.

Desondanks werd door minister Gopal benadrukt dat jongeren steeds meer betrokken moeten worden en vooral vrouwen de gelegenheid tot spreken hebben. Ook gaf de bewindsvrouw tijdens haar toespraak aan dat het van belang is dat er wordt gewerkt aan data verzameling, zodat de aanpak van het jeugdbeleid makkelijker wordt.

Jeugdambassadeur Sivern Hammen legde de focus op het creëren van meer bewustwordingscampagnes met betrekking tot duurzame ontwikkelingen. Op deze manier kan de bewustwording volgens hem ook steeds overgedragen worden naar de volgende generaties.

Suriname is reeds geruime tijd bezig met het ministerie van Sport- en Jeugdzaken van Servië om na te gaan hoe het sport- en jeugdbeleid te kunnen versterken.

Tijdens de conferentie zijn er ook bilaterale gesprekken gevoerd en zal er op korte termijn een Memorandum of Understanding getekend worden ter versterking van sport- en jeugdontwikkeling in zowel Suriname als Servië.

Sozavo wil dienstverlening aan verslaafden verbeteren

June 22nd, 2019

Sozavo-medewerkers tijdens de workshop die is verzorgd door Stichting De Stem.

Medewerkers van wijkkantoren van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) hebben vrijdag tijdens een workshop kennis opgedaan over verslaving en verslavingszorg. Zij komen namelijk regelmatig in contact met drugsverslaafden, die bij de wijkkantoren aankloppen voor de aanvraag van financiële bijstand. De workshop is verzorgd door Stichting De Stem.

De meesten hebben een agressieve houding naar ons toe, maar je mag de persoon niet discrimineren omdat hij drugsverslaafd is”, vertelt Rosita Feliksdal, hoofd van de afdeling Paramaribo 1. “De persoon moet vriendelijk worden behandeld en zich op zijn gemak voelen als die bij ons komt voor hulp.” Tijdens de workshop kregen medewerkers informatie over hoe zij drugsverslaafde cliënten deskundiger van dienst kunnen zijn.

Het gaat om ambtenaren van de wijkafdelingen Paramaribo 1 en 2. De bedoeling is dat ook andere wijkafdelingen van Sozavo aan de beurt komen. De Stem is gespecialiseerd in verslavingszorg, opvang en resocialisatie van drugsverslaafden. Directeur Carlo Lansdorf vertelt dat er een bestaande werkrelatie is met de Sozavo-wijkkantoren. “We zijn aangewezen op de wijkkantoren om dokterskaarten en financiële bijstand voor onze cliënten aan te vragen.”

Naar aanleiding van een gesprek met het diensthoofd bleek dat er behoefte is aan meer deskundigheid op dit vlak . “Wij hebben meteen ingestemd”, zegt Lansdorf. Hij vindt het vooral prijzenswaardig dat de afdelingshoofden zelf het initiatief hebben genomen voor de workshop. “Omdat we vaak vanuit een top-down-situatie denken: dat de directie of de minister iets moet organiseren. Maar dit is echt op diensthoofdenniveau.” Er waren ongeveer honderd aanwezigen op de workshop in het bondsgebouw van de CLO. ”