best college essay writing service

Suriname alert op Coronavirus

January 22nd, 2020

Inwoners van Beijing dragen maskers om te voorkomen dat ze besmet raken met het coronavirus.

Zes doden en ruim driehonderd bevestigde gevallen van coronavirus in China. Reden genoeg voor de Surinaamse autoriteiten om alert te zijn. Radjesh Ramadhin van de afdeling International Health Regulation op het ministerie van Volksgezondheid (VG) vertelt tegenover de krant dat Suriname sluimert noch slaapt.

“Wij werken samen met de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie (Paho) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en we volgen ook hun richtlijnen.” Hij merkt op dat het ministerie een draaiboek heeft waarmee het met andere belanghebbende groepen de vinger aan de pols houdt. Enkele partners zijn het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) en de ziekenhuizen.

“Al de belanghebbenden moeten paraat zijn. Het draaiboek geeft precies aan wie wat doet, hoe en wanneer.” Verder laat Ramadhin weten dat er een isolatieruimte is op de Johan Adolf Pengel Luchthaven, waar personen, die verdacht worden drager van de ziekte te zijn, kunnen worden ondergebracht voor controle. Ramadhin is er zeker van dat er op dit moment geen gevaar dreigt en dat de gemeenschap niet in paniek hoeft te raken.

Het virus kan makkelijk van mens tot mens worden overgedragen, maar ook van dier op mens. Met de viering van het Chinees Nieuwjaar zaterdag wordt verwacht dat toeristen, in het bijzonder uit China, naar Suriname zullen komen. Volgens Ramadhin zijn er verschillende manieren om na te gaan of de gasten mogelijk besmet zijn met het virus. Een daarvan is het internationale paspoortensysteem.

“In een ander land ziet men: zo iemand komt naar Suriname. Ik krijg een sein en stuur dat door zodat er controle wordt uitgeoefend. We hebben ook het geluk dat er geen rechtstreekse vluchten zijn van China naar Suriname. Dus de reizigers zouden in feite wel gescreend moeten worden op één van de andere airports. Ik denk dat de vliegmaatschappijen de passagiers ook willen beschermen”, zegt hij.

Ramdhin merkt verder op dat de burgerij eenmaal 24 uur kan bellen naar het nummer 178 indien er iets is. De medewerkers zorgen ervoor dat de informatie het public response-team van het departement bereikt. Op basis van de verkregen informatie zal dit team stappen ondernemen.

 

Dit jaar nog worden 100 scholen in Suriname voorzien van wifi-verbinding

January 20th, 2020

school-leerlingen-wifi-suriname

Gardelito Hew A Kee, Coördinator van het e-Government Coordinaatschap van de overheid, zegt dat het doel is om dit jaar nog 100 scholen te voorzien van een wifi-connectie. Dit zodat studenten de kennis die verzameld is op het web kunnen inzetten voor hun schoolopdrachten als pilot voor e-learning.

Volgens hem is het jaar 2019 naar tevredenheid afgerond. Een deel van de e-Government doelstellingen wordt verwezenlijkt in samenwerking met het Telesur Nationaal Breedband Plan, waarbij er reeds 70.000+ huisaansluitingen zijn vervangen, er supersnel mobiel internet is in de kustvlakte, en er 120 Safe City camera locaties zijn opgezet. Ook is het belangrijk te noemen dat voor de overheid een back-up voor de eigen datacenter van de overheid is gecreëerd.

Een eigen overheidsnetwerk met bijbehorende dataopslag zal nodig zijn voor de volgende fase van e-Government, waarbij de overheid steeds meer paperless (zonder papier, dus digitaal) zal gaan werken. Ook de videoconferentie systemen die op het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn geïnstalleerd moeten in dit licht worden gezien: vergaderen met andere landen kan nu vanuit Paramaribo.

In 2019 werden er diverse deelprojecten van de e-Government strategie afgerond, zoals: de implementatie van een QR Payment Systeem, waarbij mensen via hun telefoon betalingen kunnen doen. Binnen de komende drie (3) maanden zal men ook de nutsbedrijven hiermee kunnen betalen. Daarop volgde de introductie van het e-Visa systeem, waarbij bezoekers aan Suriname vanaf 1 januari 2020 hun visum of toeristenkaart online aanvragen en betalen; en de eerste fase van een digitaal registratiesysteem voor het aanvragen van concessies op het Ministerie Natuurlijke (NH) en de aanvraag van grond op het Ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer (RGB).

Ook in 2020 staan er nog enkele deadlines op het programma. Tijdens het Staatsbezoek aan China werd een overeenkomst getekend voor de uitbreiding van het Safe City project met nogmaals 100 locaties die in 2020 geplaatst zullen worden. Binnen de overheid wordt een documentmanagementsysteem geïntroduceerd, waardoor het gebruik van papier wordt teruggedrongen, maar belangrijker nog, de loop van documenten te volgen zal zijn. “Documenten hoeven niet meer fysiek van bureau naar bureau te gaan na de implementatie van dit systeem. E-Government is er immers om het werken binnen én met de overheid te vergemakkelijken, om de bereikbaarheid van de overheid te vergroten, maar ook om transparanter en sneller te werken.”

LVV: Compostproductie Tamansarie verloopt vlot

January 18th, 2020

LVV: Compostproductie Tamansarie verloopt vlot

Het project “Strengthening of Citrus Production” welke wordt uitgevoerd met financiering van de International Development Bank (IDB) is in volle gang. Dit project met als doel het verhogen van de productie van de citrus aanplant in Suriname, wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en ging in december 2019 van start.

De ressorten Tamansarie en Houttuin hebben reeds trainingen gevolgd over hoe te composteren. Deze afdelingen waren reeds voorzien van compost kampen, een vereiste om te kunnen composteren. Dagelijks wordt door de medewerkers van het ressort de temperatuur van de composthopen gemeten en natgehouden. Kwalitatief goede compost is noodzakelijk voor de groei van de planten en kan gezien worden als basis voor goed bloeiende planten. Op donderdag 16 januari, zijn medewerkers te Tamansarie ertoe overgegaan de opgezette composthoop te keren, als onderdeel van de productie van kwalitatief goede compost.

Ook het oculeren wordt ter hand genomen te Tamansarie. De Surinaamse medewerkers zijn dagelijks bezig met het oculeren en verzorging van citrusplanten. Hiermee wil het ministerie de aanzet geven om de citrus aanplant in ons land te verhogen. Het ligt in de bedoeling dat de verschillende ressorten kwalitatief goed citrus plantmateriaal aanmaken. Binnenkort zal het keren van de composthoop ook te Houttuin geschieden. Eveneens zijn medewerkers van de andere ressorten bezig met de voorbereidingen om hetzelfde proces te ondergaan.

Om geld en tijd te besparen heeft het ministerie in zijn beleid opgenomen om naar de doelgroep toe te gaan en dichtbij van hen gehuisvest te zijn. Ook wordt er constant gewerkt aan verbetering van de dienstverlening en plantmateriaal wat ertoe moet leiden dat de hele agrarische sector duurzaam wordt ontwikkeld, meldt LVV.

Iamgold-baas Steve Letwin zwaait af

January 17th, 2020

Letwin bouwde vanaf zijn aantreden een goede relatie op met president Desi Bouterse.

Steve Letwin, directeur van goudmultinational Iamgold, zwaait af als topman, meldt de moedermaatschappij van Rosebel Goldmines. Hij gaat per 1 maart met pensioen en wordt opgevolgd door P. Gordon Stothart, chief operations officer bij Iamgold.

Letwin zal het bedrijf blijven ondersteunen als consultant tijdens de overgangsperiode na zijn vertrek. Hij trad op 1 november 2010 aan als hoofddirecteur bij de multinational met een ervaring van meer dan dertig jaar in de mijnbouwsector. Tijdens zijn directeurschap bracht Letwin het bedrijf in lijn met een visie om een gemiddeld, puur op goud gebaseerde maatschappij te worden, onderhield hij persoonlijk de betrekkingen met de regeringen van Suriname, Burkina Faso en Senegal en gaf hij richting aan de bedrijfsstrategie.

Vanaf zijn aantreden bouwde Letwin een goede relatie op met president Desi Bouterse. De regering decoreerde hem mede om zijn investeringsbeslissingen waardoor Iamgold haar operaties in Suriname uitbreidde, Rosebel overeind hield en zo de Surinaamse economie ondersteunde. “Without president Bouterse Rosebel would have diedThere is no other way to say it”,  memoreerde hij tijdens de decoratieplechtigheid de goede relatie tussen de maatschappij en de president.

De topman van Iamgold zei onder meer zich de wandeltocht met de president in het bos van Suriname voor altijd te zullen herinneren. Tijdens deze wandeling heeft hij veel van de huidige samenwerking tussen Suriname en Rosebel kunnen bespreken met het staatshoofd. Letwin werd benoemd tot Grootofficier in de Ere Orde van de Gele Ster.

“Wij erkennen en waarderen zijn inspanningen in de samenwerking met onze stakeholders over de hele wereld, het betrekken van de kapitaalmarkten, lokale gemeenschappen, de overheid en onze eigen medewerkers. Zijn actieve, nuchtere benadering van overheidsrelaties onderscheidde hem in deze industrie en was de sleutel tot ons vermogen om te opereren en uit te breiden in de landen waarin wij zijn gevestigd, waardoor de reputatie van de onderneming als een betrouwbare en betrokken partner is gevestigd”, zegt de voorzitter van de raad van bestuur, Don Charter.

 

Nieuwe deviezenregeling uitgesteld

January 15th, 2020

Nieuwe deviezenregeling uitgesteld

De introductie van de nieuwe deviezenregeling wat betreft contante valuta is uitgesteld. Zo maakt de Deviezencommissie bekend. De nieuwe beschikking die bepaalt dat voortaan toestemming van de Deviezencommissie nodig is bij vervoer van tussen de 10.000 en 50.000 US dollar in contanten over de grens zou woensdag ingaan.

Volgens critici zijn enkele bepalingen in de beschikking voor meerdere interpretaties vatbaar. Dit wordt beaamd door Jenny Johns-Christopher, voorzitter van de Deviezencommissie. “Er zijn inderdaad interpretatieverschillen. We werken aan een gecorrigeerde versie. Er zitten enkele loopholes in”, zegt de voorzitter tegen de Ware Tijd.

In de samenleving bestond er enige onduidelijkheid omtrent enkele bepalingen. Onder andere vroegen sommigen zich af of er ook toestemming en een vergunning van de Deviezencommissie nodig is bij geldovermakingen naar het buitenland via de bank. Johns-Christopher zegt dat “alleen bij opbrengst uit verkoop van onroerend goed”, toestemming van de Deviezencommissie is vereist.

De maatregelen zijn aangescherpt om witwassen in te dammen en in het kader van de strijd tegen financiering van terrorisme. De maatregelen passen ook binnen de nationale risico-analyse die uitgevoerd wordt voor de financiële sector.

Sinds de aanhouding van 19.5 miljoen euro in april 2018 door de Nederlandse justitie was er ook een nieuwe trend ontstaan waarbij koeriers grote bedragen in euro’s meenamen, deze in het buitenland omwisselden in US dollars en daarmee terugkwamen naar Suriname. Dit leverde een extra veiligheidsrisico op voor vliegmaatschappijen en passagiers.

In onder andere de VS en Aruba zijn vorig jaar verschillende personen aangehouden die enorme bedragen bij zich hadden. “We denken vaak dat we blij zouden moeten zijn omdat vreemde valuta het land binnenkomt. Belangrijk is dat het legaal moet zijn”, zei de voorzitter van de Deviezencommisie in een eerder interview. Gemiddeld namen koeriers per keer tussen de 300.000 en 400.000 euro mee. In sommige gevallen zelfs meer dan 1 miljoen euro.

 

Binnenkort politiecontrole op rijweg West-Suriname

January 14th, 2020

Binnenkort politiecontrole op rijweg West-Suriname

Er komt een politie-unit in het inheemse dorp Pikin Saron gelegen aan de rijweg naar West Suriname. Vanuit deze unit zal de politie preventief optreden naar de gemeenschappen van de omliggende inheemse dorpen. Er zullen vooral intensieve controlewerkzaamheden worden uitgevoerd op de stroom van personen en goederen uit West Suriname.

Districtscommissaris Armand Jurel van Para, de directeur van Operationele Diensten van het ministerie van Justitie en politie, Olton Helstone, en de commissaris van politie Stanley Changoer hebben zich onlangs georiënteerd op de plek waar de unit komt te staan. Op 13 januari zijn de logistieke werkzaamheden begonnen voor de opzet van de Unit.

Volgens Helstone is de rijweg West Suriname een alternatieve route voor smokkelwaar van en naar buurland Guyana. De invulling van een controlepost op de rijweg West Suriname, moet vooral gefocust zijn op het vreemdelingenbeleid en het beleid op smokkelwaar en overige contrabande. Er zal ook conform voorschriften met betrekking tot zwaar transport op de wegen en bruggen worden opgetreden tegen overtreders.

Het dorpsbestuur van Pikin Saron is opgelucht en zegt dat er allang uitgekeken werd naar de fysieke aanwezigheid van de politie in dit gebied. De plaatsing van een politie-unit in dit dorp is volgens de Surinaamsr dc Jurel sedert 2010 opgenomen in het districtsplan. Op aandringen van de burgervader is vorig jaar ook het Carolina gebied voorzien van een politie-Unit.