best college essay writing service

Meer landen op Jaarbeurs 2019

November 28th, 2019

De Jaarbeurs 2019 is woensdag gestart.

Op de Jaarbeurs zijn dit jaar veel open plekken en er ontbreken klinkende namen, waaronder die van de telecommunicatiebedrijven. Er is echter ook een primeur bij deze editie: Ghana, Nederland en Trinidad en Tobago zijn vertegenwoordigd, naast Guyana dat al eerder deelnam aan het evenement.

“Dit is de eerste keer dat we uit meerdere landen bedrijven hebben die deelnemen aan de jaarbeurs en niet slechts Guyana”, zei Ummaira Epril-Barclay van Business Fairs & Events Suriname (Bufes), die de organisatie in handen heeft, woensdag bij de opening van de beurs op het KKF-terrein tegen de Ware Tijd. Bufes is een werkarm van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF).

Epril heeft een verklaring voor de vele open plekken op het beursterrein. “Er zouden aanvankelijk veel meer bedrijven uit Guyana meedoen. Maar zij hebben straks ook hun algemene verkiezingen en de meesten hebben ervan afgezien”, legt zij uit.

Verder hebben diverse Surinaamse bedrijven die eerder grote stands hadden, hun aanwezigheid op de beurs afgeslankt. “Ze focussen op één product dat ze bijvoorbeeld pas hebben geïntroduceerd in plaats van hun hele assortiment dat reeds bekend is”, geeft Epril-Barclay aan.

Er doen 135 bedrijven mee, nagenoeg hetzelfde aantal van de afgelopen drie jaar. De grootste afwezige is Telesur. Volgens de Bufes-vertegenwoordigster doen sommige bedrijven niet meer mee omdat de markt reeds verzadigd is.

 

 

Weggedeelte Molenpad-Limesgracht vanaf vandaag weer open voor verkeer

November 21st, 2019

Rehabilitatie vierde sectie van Zwartenhovenbrugstraat in volle gang

Het weggedeelte van de Zwartenhovenbrugstraat tussen het Molenpad en de Limesgracht wordt vandaag om 08.00 uur opengesteld voor het verkeer. Met de openstelling zullen er ook enkele veranderingen optreden, zegt Politiecommissaris Stanley Changoer tegenover het Nationaal Informatie Instituut in Suriname.

Het verkeer dat over de Van ‘t Hogerhuysstraat richting het stadscentrum gaat, kan rechtdoor rijden tot de Limesgracht. Men kan dan linksaf de Limesgracht inslaan om vervolgens naar de plaats van bestemming te rijden. De politiefunctionaris benadrukt echter dat degenen die zich op de linkerrijstrook van de Van ‘t Hogerhuysstraat bevinden wel eerder gaan moeten afslaan, in het Molenpad. Voor zij die zich op de rechterrijstrook bevinden, geldt rechtdoor rijden naar de Limesgracht. De politie gaat vandaag zichtbaar zijn om het verkeer te begeleiden.

Een andere maatregel is dat een aanpassing komt voor het verkeer over het Molenpad. Deze straat was gedurende de werkzaamheden tussen zes en tien uur ‘s morgens een eenrichtingsweg tot aan de Afi Jabastraat. Deze situatie zal vandaag nog het geval zijn, maar is vrijdag helemaal niet meer van kracht. Dat betekent dat het Molenpad ingaande vrijdagochtend geen eenrichtingsweg meer is, maar in twee rijrichtingen wordt opengesteld.

Deze zelfde maatregel geldt volgens de Surinaamse politiecommissaris ook voor de Afi Jabastraat die in de afgelopen maanden net als het Molenpad eenrichtingsweg was: vanaf het Molenpad tot de Gemenelandsweg. Deze situatie komt vrijdag ook te vervallen, waardoor de Afi Jabastraat weer een tweerichtingsweg is. Zowel het Molenpad als de Afi Jabastraat zijn vandaag nog tussen 06.00 en 10.00 uur eenrichtingswegen.

In Suriname miljardenindustrie moslimmode in opkomst

November 20th, 2019
Afbeeldingsresultaat voor In Suriname miljardenindustrie moslimmode in opkomst
‘Modest fashion’ oftewel moslimmode is wereldwijd een van de snelst groeiende trending en miljardenindustrie. Moslims kiezen steeds vaker voor trendy en stijlvolle kleren. Ook in Suriname is moslimmode in opmars, bevestigt Wahida Bholai-Ghafoer van Ieshna’s Fashion in gesprek met Starnieuws. Haar zaak is gespecialiseerd in Islamitische kleding en rond de feestdagen lopen klanten de winkel plat. “Ze zoeken naar iets aparts, ze willen moderne, opvallende, sjieke of soms geborduurde kleding.”
 
Om aan de speciale vraag van haar klanten te voldoen, reist Bholai vaker naar Indonesië, het land met de grootste moslim bevolking. Afgelopen maand was ze voor de elfde keer in de Indonesische hoofdstad Jakarta om islamitische kleding in te kopen. “De keus is hier ruimer, de kwaliteit is beter en de prijs is goed.” Moslima’s willen nu meer dan voorheen modieus gekleed gegaan, “ze willen exclusief zijn”. Samen met haar echtgenoot Oesman, behoorde Bholai tot de groep van twaalf Surinaamse ondernemers die in oktober de ‘34e Trade Expo Indonesia (TEI) 2019’ te Jakarta bezocht.
“Bloemen hebben ons naar Indonesië gebracht”, lacht Oesman, zelf eigenaar van Soefie’s Flowers. Het koppel staat elk jaar met hun bloemenstand op de Indofair in Paramaribo. De Indonesische ambassade nodigde hen uit om de TEI te bezoeken. Oesman: “Wij gingen erna toe, zagen de diversiteit aan bloemen, maar ja de verse bloemen zouden de meerdaagse terugreis naar Paramaribo niet overleven.” Zo ontstond het idee om de koffer maar met kleren te vullen. De kledingverkoop werd een hit en hun succesverhaal biedt hun nu al jaren een inkomen.
Sexy slim fit vs. los vallende kleding
De vraag naar moslimkleding is stijgende, ook in de sportwereld. In 2018 lanceerde Nike de pro hijab, een sporthoofddoek voor vrouwelijke moslimsporters. Volgens Retail data-analyse bureau Edited ïnterpreteren consumenten ‘modest fashion’ verschillend. Constant aantrekkelijk, slim fit en sexy gekleed gaan, werkt soms averechts en consumenten geven nu voorkeur aan comfort. Los vallende, meer verhullende en bescheiden kleding, zoals lange truien en bloezen, vesten, los zittende jurken of een broekrok.

Staat draalt in rechtszaak Rij- en Voertuigenbelasting

November 19th, 2019

Staat draalt in rechtszaak Rij- en Voertuigenbelasting

De Staat heeft haar memorie van antwoord in de hoger beroepzaak over de wet Rij- en Voertuigenbelasting nog niet ingediend. Ze krijgt daartoe tot uiterlijk 17 januari de gelegenheid. Dat is vorige week bepaald door het Hof van Justitie, verneemt de krant van Anand Biharie van de stichting Centre for Public Affairs (CPAS) die de zaak aanhangig heeft gemaakt.

Hij legt uit dat volgens de procedure de Staat dertig dagen de tijd had om te reageren op het standpunt van de stichting, die schriftelijk had opgetekend waarom zij het niet eens is met de uitspraak van de rechter. De Staat had uiterlijk op 9 juni moeten reageren.

“In principe had de rechter kunnen zeggen: ‘u heeft geen gebruik gemaakt van uw recht om uw standpunt kenbaar te maken, dus gaan wij over tot het uitspreken van het vonnis’, maar ik merk dat de rechter niet al te streng is geweest”, zegt Biharie.

Zelf denkt hij dat de ‘mildheid’ van de rechter ook te maken heeft met de vele andere zaken die in behandeling zijn bij het Hof. Hij sluit echter niet uit dat het Hof anders zal reageren, als de Staat het ook nu laat afweten.

Biharie is ondanks de vertraging ervan verzekerd dat hij deze keer geen bakzeil zal halen. Die zekerheid baseert hij op de overwegingen van de rechter bij de uitspraak in april, toen de vordering van de stichting was afgewezen. “In principe was mijn vordering goed, alleen heeft de rechter ervoor gekozen een andere betekenis te geven aan woorden, maar wij hebben ons huiswerk gemaakt.”

Hij verwijst hiermee naar de onderbouwing van de stichting aan de rechter over de reden waarom de wet ingetrokken zou moeten worden. De organisatie had gesteld dat de regering met de aanname van de wet in strijd handelt met een ieder verbindende bepaling zoals is bepaald in artikel 1 lid 2 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten.

Biharie blijft bij zijn standpunt dat de extra belastingheffing onder de huidige inkomenssituatie van de burgers “onacceptabel” is en vindt derhalve dat deze niet betaald moet worden. De regering zou burgers ook niet mogen verplichten om deze belasting te voldoen, ook om het feit dat er een rechtszaak aanhangig is. “Wij doen een beroep op het geldend recht.” De CPAS-voorman vindt het onrechtvaardig dat sommige burgers wel en andere de belasting niet hebben betaald.

 

Monument voor gevallen agenten bij eeuwfeest Politiebond

November 18th, 2019

Monument voor gevallen agenten bij eeuwfeest Politiebond

Zondag is een monument onthuld voor politieagenten die tijdens de uitoefening van hun beroep zijn overleden. Het gaat om een bronzen beeld van een knielende politieman met aan weerszijden een plaquette. Het beeld, bij de ingang van het Politie Opleiding Centrum, is onthuld door minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie, korpschef Roberto Prade en bestuursleden van de politiebond.

Dat gebeurde ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Surinaamse Politiebond. Politieagenten zijn trots op het monument, maar treuren tegelijkertijd om het verlies van de collega’s die hen tijdens het werk zijn komen te ontvallen.

“De dood is als een schaduw voor elke persoon die zich meldt bij de politie om wet en recht te gaan handhaven. Ik zie de onthulling van dit monument daarom als een heel belangrijke zaak”, zei John Telgt, oud-voorzitter van de politiebond. Hij verzekerde de nabestaanden ervan dat de politie altijd met hen zal meeleven.

Volgens Prade symboliseert het herdenkingsteken de daadkracht, doorzetting en visie van het huidige bestuur. Hij wijst erop dat tastbare zaken vaak over het hoofd worden gezien. “Doorgaans hoor je politiemensen niet praten over een monument. Ze praten liever over bijvoorbeeld hun overurenvergoeding en meer geld. We moeten echter niet alleen denken aan het materiële, want er zijn ook mensen die behoefte hebben aan iets tastbaars.”

Bondsvoorzitter Raoul Hellings stelt dat er veel is misgegaan bij de politie. Dat heeft in sommige gevallen zelfs geleid tot het overlijden van politieagenten. Hij belooft dat de bond erop zal toezien dat die zaken zich niet meer voordoen. Minister Getrouw benadrukte dat politiewerk niet gemakkelijk is. Hij vindt daarom dat de gemeenschap meer begrip en respect moet hebben voor de politie.

“Het is geen gemakkelijke taak om jouw huis en gezin achter te laten om de gemeenschap te dienen. Ik proef veel te weinig besef van de gevaren en risico’s vanuit de samenleving. Toon het respect en de dankbaarheid die je deze mensen verschuldigd bent.” De bewindsman hoopt dat het monument blijvend zal bijdragen aan het verwerken van het verlies van omgekomen politieambtenaren.

 

Staatsolie gaat capaciteitsvergroting stuwdam bekijken

November 16th, 2019

Staatsolie gaat capaciteitsvergroting stuwdam bekijken

De Afobakastuwdam wordt per 1 januari overgedragen aan Staatsolie. Zij wil als nieuwe beheerder daarna studies laten uitvoeren om de capaciteit ervan te vergroten. Nu levert de dam ongeveer 110 megawatt. “We denken dat de capaciteit kan worden vergroot, maar dat moeten studies uitwijzen”, zegt Staatsolie-directeur Rudolf Elias, nadat hij heeft bevestigd dat Staatsolie het beheer over de dam krijgt.

Het is de bedoeling dat per 31 december de dam door Alcoa wordt overgedragen aan de staat Suriname die daags daarna de verdere overdracht doet. De dam wordt onderdeel van de Staatsolie Power Company Suriname (SPCS), het in 2006 opgericht energieopwekkingsbedrijf van Staatsolie dat op basis van zware olie 62 megawatt produceert. Eddy Frankel die eerder reeds de leiding had over SPCS, maar nu fungeerde als operationeel manager bij de raffinaderij, keert terug naar SPCS. Door de verzwaarde functie wordt Frankel onderdirecteur van het bedrijf.

Ondertussen is Staatsolie reeds enkele weken bezig met de overname. “Er is vrij veel waaraan gedacht moet worden”, zegt Elias. Niet alleen de rechtszekerheid van de bijkans veertig personeelsleden moet geregeld worden, maar ook zaken als het computerprogramma en contracten met andere maatschappijen moeten worden overgenomen. Elias noemt in dit verband onder andere bedrijven die checks uitvoeren bij de dam.

Hoewel eerder ook de EBS belangstelling had getoond voor overname van de dam, was reeds vrij vroeg bekend dat de regering aan Staatsolie dacht. Dat maakt Elias niet minder blij. “Wij hebben onze vinger opgestoken omdat wij meenden dat wij het best in aanmerking kwamen voor de overname. We zijn blij met de beslissing.” Vernomen wordt dat het besluit van de regering vooral te maken heeft met op handen zijnde nieuwe wetgeving in de energiesector, waarbij de EBS niet langer producent en distributeur zal zijn.

Het bedrijf zal naar verluidt slechts de distributie toegewezen krijgen. Daar kon Elias niets over kwijt. In elk geval wil Staatsolie zich kort na de overname richten op capaciteitsuitbreiding van de stuwdam. “Wij denken dat dit omhoog gekrikt kan worden, maar de studie moet aangeven of wij gelijk hebben of niet.” Er wordt daarbij gedacht aan onder andere het TapaJai-project. Volgens dit plan zou de kreken worden omgeleid richting Surinamerivier, waardoor meer water beschikbaar zou zijn.

In 2013 verklaarde president Desi Bouterse nog dat dit definitief van dit plan zou worden afgezien, nadat hij bij zijn bezoek toen aan Drietabbetje door de stam der Aucaners erop werd gewezen dat zij er ernstig bezwaar tegen hebben Het zou teveel negatieve invloed hebben op hun gebied. Elias voert aan dat er “nog andere” mogelijkheden zijn om de capaciteit van de dam te vergroten. Daar laat hij zich vooralsnog niet over uit, totdat studies zullen hebben aangetoond wat mogelijk is en wat niet.