best essay writer

Moedermaatschappij Republic Bank noteert miljoenenwinst

May 7th, 2019

Afbeeldingsresultaat voor rbc bank suriname

 

RFHL NOTEERT USD117,3 MILJOEN WINST
OVER DE EERSTE HELFT VAN HET JAAR

Republic Financial Holdings Limited (RFHL) en zijn dochterondernemingen
hebben voor de periode eindigend op 31 maart 2019 een winst van USD117,3
miljoen genoteerd die toerekenbaar is aan de aandeelhouders van de
moedermaatschappij. Dit cijfer is positief beïnvloed door twee belangrijke
eenmalige gebeurtenissen met een netto-effect dat de winst heeft doen stijgen
met USD13,9 miljoen. Allereerst heeft de bank in Trinidad en Tobago de
voorwaarden van zijn medische zorgregeling vor gepensioneerden aangepast in
overeenstemming met de markt, wat heeft geresulteerd in een terugname na
aftrek van uitgestelde belastingen van USD 42,6 miljoen. Ten tweede,
Barbados heeft zijn vennootschapsbelastingtarief teruggebracht van 30% naar
een percentage variërend tussen 1% en 5%, waardoor een bedrag van US$28,7
miljoen ten laste van onze winst- en verliesrekening is gekomen vanwege de
herwaardering van de uitgestelde belastingvorderingen tegen het lagere
belastingtarief.
De Voorzitter van de Groep, Ronald F. deC. Harford, stelde dat “Met de
correctie, bedroeg de kernwinst van de Groep USD103,3 miljoen, USD 6,0
miljoen of 6.1% meer dan in de voorgaande periode.”
De heer Harford zei verder: “De totale activa bedroegen USD12,5 miljard per
31 maart 2019, een verhoging van USD 2,3 miljard of 22% ten opzichte van
maart 2018. Deze verhoging komt na de verwerving door RFHL van een
deelneming van 74,99% in Cayman National Corporation (CNC) op 13 maart
2019. De verwerving van CNC deed de activabais van RFHL stijgen met USD1,7miljard

en de verwachting is dat het de winstgevendheid van de Groep
aanzienlijk zal verhogen wanneer de resultaten daarvan worden opgenomen in
de jaarrekening aan het eind van het boekjaar. CNC melde een nettowinst van
US$26,2 miljoen voor het boekjaar 2018. Wij zijn zeer verheugd CNC te mogen
verwelkomen in de Republic Group.
RFHL heeft eerder aangekondigd dat een aanvang was gemaakt met de
overname van de bankactiviteiten van Scotiabank in Guyana, St. Maarten en
het oostelijk Caribisch Gebied (waaronder Anguilla, Antigua en Barbuda,
Dominica, Grenada, St. Kitts en Nevis, St. Lucia, en St. Vincent en de
Grenadines). In het afgelopen kwartaal hebben wij verder gesproken met de
verschillende regelgevers, wier goedkeuring vereist is voor de overname, en ook
hebben wij informatie verstrekt.”
De Board of Directors heeft een interimdividend vastgesteld van USD 0,19
(2018: USD 0,19) per aandeel dat betaalbaar is per 31 mei 2019.
“Wij verwachten de in de eerste helft van het jaar bereikte winstgevendheid met
de verwerving van CNC verder te zullen verhogen.”, aldus Harford.