essay writing help service

Ingezonden| 26 juni Wereld Anti-drugs dag

June 26th, 2019

26 juni is door de VN uitgeroepen tot internationale Anti-drugs dag.

Op deze dag staan de burgers in de wereld stil bij de gedachte aan de
schade toegebracht door de productie, handel en gebruik van drugs en
drugscriminaliteit.

Vanaf 1988 wordt er jaarlijks op deze dag extra aandacht besteed aan bewustwordingsactiviteiten. De United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), waar Suriname ook lid van is, koppelt elk jaar een thema aan deze anti-drugs dag dat door alle participerende landen wordt gebruikt. Dit jaar is het thema wederom “Listen First”.

‘Listen first’ is een UNODC-initiatief om meer steun te geven aan
drugspreventie programma’s op basis van wetenschappelijk onderzoek, hetgeen moet leiden tot een effectieve investering in het welzijn van kinderen en jongeren, gezinnen en de buurt.

In Suriname neemt de Nationale Anti-drugs Raad (NAR) samen met hun stakeholders het initiatief om niet alleen op 26 juni extra aandacht te besteden aan de drugsproblematiek, maar op verschillende momenten door verschillende activiteiten daar aandacht voor te vragen.

Om het geheel effectief aan te pakken worden zowel beleidsmakers, maatschappelijke organisaties, leerkrachten, ouders als de totale Surinaamse samenleving uitgenodigd een belangrijke rol hierin te vervullen.

Met het oog op 26 juni 2019 is in de hele maand juni door verschillende
organisaties, op verschillende locaties aandacht besteed aan
bewustwording van drugs en de negatieve gevolgen van drugsgebruik en
misbruik.

Samen met de ondersteuning van de stakeholders binnen de Primaire
drugspreventie oftewel de Groene Zone is het mogelijk om de verschillende activiteiten in verschillende buurten te organiseren ter bevordering van de bewustwording.