custom essay writing service uk

Gezamenlijke aanpak om aantal scholierenmoeders in te dammen

January 27th, 2020

Minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken bij de start van de workshop over het project Scholierenmoeders.

 

Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken wil het probleem van scholierenmoeders structureel aanpakken. Het hield hierover vrijdag een workshop met vertegenwoordigers van overheidsinstanties, particuliere en niet-gouvernementele organisaties in het gebouw van de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden.

“Het ministerie wil met deze bijeenkomst trachten de verantwoordelijkheid van iedere partner te benadrukken, waardoor de betrokkenheid en duurzaamheid van het begeleidingsproject van de doelgroep worden gegarandeerd.” Dit zegt minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken doelend op het project Scholierenmoeders.

De minister legt uit dat dit jaarlijkse project is opgestart om meisjes te begeleiden die vanwege zwangerschap de school dreigen te verlaten en meer nog om de overige economische uitdagingen te overbruggen die gepaard gaan met zwangerschap. Het gaat om jonge moeders in de leeftijdsgroep 14-19 jaar op glo- en voj-niveau.

“Om specifiek te weten hoe die speciale begeleiding eruit zou moeten zien en welke professionele begeleiding en ondersteuning deze jonge moeders nodig hebben, moeten de mensen belast met deze taken gemotiveerd en toegerust zijn voor en zich bewust zijn van het werk dat zij moeten verrichten”, zei Gopal.

De afgelopen jaren was de begeleiding vanuit het project Scholierenmoeders niet optimaal. Het ministerie maakte met de workshop vrijdag een doorstart. “Er waren een paar interne uitdagingen, maar we zijn nu goed op weg”, zegt de minister. Er zijn in november en december twee sessies georganiseerd voor personeelsleden van de afdeling Scholierenmoeders.