writing essay services

Gebruiksverbod verdelgingsmiddel Glyfosaat in Suriname

July 8th, 2019

De Surinaamse overheid heeft besloten dat naast de import van het verdelgingsmiddel Glyfosaat sinds 1 januari 2019 verboden is, het gebruik hiervan vanaf 1 januari 2021 ook niet meer toegestaan zal zijn. De overheid heeft dit besloten ondanks het feit dat het omstreden middel in de VS en de EU nog steeds wordt toegestaan.

Deze maatregel is getroffen op basis van het feit dat de wereld gezondheidsorganisatie WHO in 2015 (IARC) heeft aangegeven, dat dit middel mogelijk kankerverwekkend is voor de mens. Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) meldt dat deze beslissing is gemaakt uit voorzorg om onze samenleving te beschermen tegen alle negatieve gevolgen van dit middel.

Het bovenstaande besluit staat vermeld in het Staatsbesluit van 08 januari 2019, houdende wijziging van het Staatsbesluit van 16 april 2012, ter uitvoering van artikel 9 lid 6 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1972 (G.B 1972 no. 151 zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005) (S.B. 2005 no. 18) (Bestrijdingsmiddelen besluit 2011) (S.B. 2012 no. 65).

Aan de samenleving wordt derhalve gevraagd zo min als mogelijk of zelf helemaal niet te werken met Glyfosaat. Het ministerie van LVV zal er alles aan doen om vervangingsmiddelen voor te stellen en zal via de afdeling Voorlichting de gemeenschap blijven informeren over de gevolgen bij het gebruik van dit omstreden middel.