essay writer services

Eerste meeting commissie 44 jaar onafhankelijkheid

October 28th, 2019

Suriname viert op 25 november aanstaande, 44 jaar staatkundige onafhankelijkheid. De viering is dit jaar in het district Moengo. De door president Desiré Delano Bouterse ingestelde commissie, die belast is met de organisatie, had op donderdag 24 oktober haar eerste voorbereidingsvergadering in het perscentrum. Commissievoorzitter Ramon Abrahams verduidelijkte dat het de eerste vergadering was met alle actoren die betrokken zijn bij de viering op 25 november.

Tijdens deze eerste reguliere vergadering is het werk uitgezet. Abrahams: “De opdrachten zijn gegeven en een ieder begint vanaf vandaag zijn of haar taak uit te voeren, zodat we een geslaagde Onafhankelijkheidsdag kunnen hebben op 25 november.”

Wat anders zal zijn aan deze viering is volgens Abrahams het feit dat het dit keer in Marowijne plaatsvindt. De commissievoorzitter brengt in herinnering dat de huidige regering ervoor heeft gekozen de onafhankelijkheidsviering ieder jaar in een ander district te houden, met uitzondering van de lustrumvieringen, die dan in Paramaribo worden gehouden. Dit betekent volgens hem dat 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid volgend jaar in Paramaribo plaatsvindt. De viering vorig jaar vond plaats in Saramacca en het jaar daarvoor was Brokopondo het decor van 42 jaar onafhankelijkheidsviering.

Abrahams zegt op basis van geluiden die de commissie reeds bereikt hebben, dat de bevolking van Marowijne reeds naar de viering in hun district uitkijken. De commissievoorzitter denkt dat het vooral voor de jongeren een hele happening zal zijn om een complete eenheid van militairen, politie, douane en cipiers mee te maken. Hij doet een beroep op de bevolking van Marowijne om Moengo schoon te houden en mee te werken dat het stadje op zijn best is op 25 november. Abrahams benadrukt dat het district niet alleen vanwege 25 november schoon moet blijven, maar ook daarna.