safe essay writing service

Dikan en Wijngaarde: mentale bevrijding nog zoek bij nazaten van tot slaaf gemaakte Afrikanen

July 2nd, 2019

Afbeeldingsresultaat voor 156 jaar keti koti dikan en wijngaarde

De viering van 156 jaar Keti Koti oftewel Dag van de Vrijheden gisteren op het Kwakoe-plein stond in het teken van vergeven, liefde geven en mentale bevrijding. Diverse sprekers waaronder minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling en Iwan Wijngaarde, voorzitter van de Feydrasi fu Afrikan Srananman, hadden tijdens hun toespraken benadrukt dat nakomelingen van de tot slaaf gemaakte Afrikanen zichzelf eerst moeten vergeven alvorens zij vergeving kunnen zoeken bij anderen. Skin fasi un fri, maar yeye fasi (mentaal) un mus fri ete, benadrukte beide sprekers.

Het thema dit jaar stond in het teken van heling en pardon. Wijngaarde benadrukte dat de ontwikkeling voor deze groep moeilijk zal gaan zolang de mentale vrijheid niet tot stand komt. Dikan zei dat dit nodig is voor het totale volk. Elkeen heeft een geschiedenis en samen vormen wij een geheel. Elke bevolkingsgroep heeft haar eigen historie en die vormt volgens Dikan het basispunt voor de algemene ontwikkeling van land en volk. Hij merkte op dat de verdeeldheid van de kolonisators nog steeds heerst. Indien wij vooruit willen, moeten we als natie die achterwege laten.

Vicepresident (vp) Ashwin Adhin legde uit dat de lang gezochte eenheid via cultuur bereikt kan worden. Dis is niet slechts voor een deel van de bevolking, maar voor het gehele land. Eenheid in verscheidenheid kan bereikt worden door de eenheid in cultuur, hield de vp de aanwezigen voor. Net als Dikan stelde de vp voor dat elkeen eerst zal moeten weten vanwaar die komt alvorens wat te kunnen bereiken.

Als voorbeeld haalde hij aan hoe de ontwikkeling in de landen India en Ghana is geschied. De volkeren aldaar hebben met hun rijkdom, eenheid en cultuur ontwikkeling gebracht middels projecten. Deze landen hebben Suriname hun hulp toegezegd om bijvoorbeeld een Afrikaans cultureel centrum op te zetten. Ook het beschikbaar stellen van de leerstoel en studiebeurzen is een optie die beide landen hebben voor Suriname, aldus de bewindsman.

Na de toespraken hebben de hoogwaardigheidsbekleders kransen gelegd bij het standbeeld van Kwakoe.