essay writing service college

Covab werkt aan opheffen achterstand afstuderenden

September 13th, 2019
foto
Het EFS College Covab streeft ernaar dat alle langstudeerders per januari 2020 zijn afgestudeerd. Bij het instituut zijn er ongeveer 135 studenten die nog moeten afstuderen. Een tekort aan stageplekken is een van de veel voorkomende oorzaken voor de wachtlijst van de studenten die moeten afstuderen.
Ook de ontwikkeling van verkorte opnameperiodes voor zorgvragers in de zorginstellingen, heeft tot gevolg gehad dat studenten de specifieke vaardigheden niet altijd hebben kunnen aftekenen. Met de introductie van de duale inschrijvingen in het schooljaar 2015-2016, waarbij studenten zich op persoonlijk initiatief kunnen inschrijven, is de vraag naar stageplekken groter geworden. De praktijk was onvoldoende voorbereid op deze ontwikkeling, zegt het EFS College in een persbericht.
Binnen de organisatie zijn er over de geïdentificeerde oorzaken beheersmaatregelen getroffen. Een daarvan is dat de nieuwe groepen basisopleidingen per maart 2020 beginnen in plaats van oktober 2019. Hierdoor kan de focus worden gelegd op het afronden van de huidige langstudeerders. Daarnaast worden er nieuwe stageplekken aangeboord en worden opnieuw afstudeerbegeleiders en -beoordelaars getraind.
In de maanden juli en augustus zijn uit de groep van langstudeerders 120 afgestudeerd. De overige studenten zullen in oktober finale afspraken maken over hun afstuderen. Het EFS College treft nu voorbereidingen om de tweede groep per november 2019 af te laten studeren. Het instituut zegt er voortdurend naar te streven om de problemen rond de accommodaties van stagiaires en het afstuderen van studenten, tot het verleden te laten behoren.