custom essay writers

Posts in Web_Nieuws

Rijstsector gaat nieuwe fase in

October 18th, 2019

De rijstsector gaat per komende najaarsinzaai op 1 november een nieuwe fase.

Op 1 november begint met de najaarsinzaai een nieuwe fase voor de rijstsector, die moet leiden tot productieverhoging. Dat lukt echter alleen wanneer de overheid een aantal zaken vooraf in in orde maakt, zoals de toevoer van zoetwater naar de waterschapsgebieden, en de controle daarop. Dat zei Azeez Khodabaks donderdag tijdens een vergadering van de districtsraad in het Burger Informatie Centrum in Nieuw Nickerie.

De twaalf waterschappen hebben elk een keur, ofwel regelgeving, om mee te werken, zei Khodabaks die ondervoorzitter is van de Districtsraad. Hij vindt dat er een belangrijke functie is weggelegd voor het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project. “Daarnaast moeten de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Openbare Werken, Communicatie en Transport ervoor zorgen dat de aanvoerleidingen vanuit de Nannizwamp naar de landbouwgebieden in optimale conditie verkeren.”

Radjinderkoemar Ramadhin, voorzitter van het waterschapsgebied Longmay/Paradise is het niet met Khodabaks eens “omdat er nog zaken zijn die problemen geven bij het uitvoeren van werken”. Hij heeft woensdag vergaderd met de Commisie Begeleiding Waterschappen en districtscommissaris Nisha Kurban-Baboe. “Daar hebben wij een aantal zaken besproken en voorgelegd aan de instanties”, zegt Ramadhin.

Volgens hem is de wil er voor de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor de overheid verantwoordelijk is. “We hebben ook aangegeven wat de prioriteiten zijn en hopen dat de overheid zal zorgen voor een schone infrastructuur.” Hij zegt dat nog zes van de waterschappen verbeterd moeten worden, “maar het blijkt dat de overheid niet in staat is om de werkzaamheden op eigen kracht uit te voeren.”

Van de belanghebbenden in Ramadhins werkgebied is ongeveer 80 procent op schema met het onderhouden van hun deel van de infrastructuur. Volgende week zal hij een inspectie uitvoeren in zijn waterschapsgebied. “Boeren die hun deel van de infrastructuur nog niet hebben opgeschoond zullen aangemaand worden om dit binnen een bepaalde termijn alsnog te doen.”

Khodabaks vindt ook dat de aanpak van de waterschapsgebieden nu prioriteit geniet, omdat water heel belangrijk is voor een hoge productie. Hij is blij dat de overheid bezig is met het instellen van een waterkalender om te komen tot een juiste verdeling van het zoetwater wat belangrijk is voor een optimale inzaai.

 

Suriname krijgt internationale medische school

October 17th, 2019

Suriname krijgt internationale medische school

De South American International University (SAIU) , gevestigd op Curaçao en het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ) gaan een internationale medische school opzetten: SAI School of Medicine (Saisom). Daartoe hebben ze een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

De instelling zal zich richten op buitenlandse studenten die medicijnen studeren. Na hun opleiding te hebben afgerond keren zij terug naar huis of gaan in een ander land werken. De school opent in september 2020 haar deuren.

John Daryanani, topman van SAIU en Manodj Hindori, algemeen-directeur van het SVZ hebben dinsdag de stand van zaken voor uitvoering van het plan nader toegelicht aan minister Antoine Elias van Volksgezondheid. Zij informeerden hem dat per 1 januari 2020 de werving van studenten begint.

Daryanani waardeert dat de bewindsman het initiatief ondersteunt en zijn medewerking voor de realisatie heeft verleend. Hieruit blijkt volgens de SAIU-vertegenwoordiger ook dat er vertrouwen is voor succes.

Het team achter SAIU heeft veel ervaring met het opzetten en uitvoeren van medische scholen in het Caribisch Gebied en is betrokken geweest bij zeker zes start-ups van soortgelijke instellingen. Deze vorm van internationaal medisch onderwijs is reeds bekend op Caribische eilanden en heeft bewezen waardevolle economische voordelen voor die landen te hebben.

Het curriculum van de school zal gebaseerd zijn op het Amerikaanse model van medisch onderwijs. Studenten zullen een intensief programma van vijf jaren moeten volgen, bestaande uit een jaar pre-medical education, twee jaar basic sciences en twee jaar clinical medicine.

Degenen die met succes het programma hebben voltooid krijgen het MD-diploma naar Amerikaans model, dat hen de mogelijkheid biedt mee te doen aan de prestigieuze ‘United States Medical Licensure Examination.’Na het doorlopen van het vijfjarig MD-programma kan een beperkt aantal studenten in de post graduatefase verder gaan voor een specifiek medisch specialisme.

De campus van de school komt op het terrein van het St. Vincentius Ziekenhuis aan de Koninginne-/Prins Hendrikstraat. Bij de opleiding zal ook gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van het ziekenhuis.

Studenten zullen waar mogelijk ook de gelegenheid krijgen om het klinische deel van hun opleiding te volgen in ziekenhuizen in andere landen, zoals de Verenigde Staten, Canada en Nederland.

Omdat SAIU zich primair op buitenlandse studenten gaat richten zal dit geen invloed hebben op het aantal medische professionals op de Surinaamse markt. Wel heeft SAIU toegezegd een aantal plekken te willen openhouden voor Surinaamse studenten.

De Curaçaose instelling is ook van plan om beurzen beschikbaar te stellen aan jonge pientere Surinamers die wel voldoen aan de hoge eisen voor toelating maar niet draagkrachtig zijn om de kosten te kunnen betalen.

 

BNETS wil kosten voor gastgebruik ATM’s verhogen

October 16th, 2019

BNETS wil kosten voor gastgebruik ATM’s verhogen

Banking Network Suriname (BNETS) wil gastgebruik van ATM-machines duurder maken. Daarmee wil het bedrijf, eigenaar van het systeem dat ATM- en POS-gasttransacties mogelijk maakt, het gebruik van de pinautomaat verminderen en mensen stimuleren om meer met hun pinpas te betalen.

BNETS-directeur Kenneth Hendrison zegt dat de banken hierdoor minder geld kwijt zijn aan onderhoud. BNETS is ook betrokken bij de bewustwordings- en gedragsveranderingscampagne van de Surinaamse Bankiersvereniging, om in verband met de Nationale Risico Analyse (NRA) het giraal betalingsverkeer te stimuleren.

De eerste fase van de campagne is maandag begonnen en duurt tot en met eind december. Hendrison: “Wij komen in de tweede fase, ergens volgend jaar in en gaan stimuleren dat mensen vaker hun pinpas gebruiken om te betalen.”

Hij onderstreept dat elke schakel in dit proces belangrijk is. “De consument moet een bankrekening hebben, de winkeliers een POS-apparaat en wij moeten als netwerk ervoor zorgen dat het systeem goed functioneert, waardoor mensen overal hun pinpas kunnen gebruiken.”

Hendrison erkent dat nog niet alle winkels deze mogelijkheid bieden. De winkeliers moeten zelf een POS-apparaat aanvragen, maar zijn bedrijf wil met voordeelacties stimuleren dat zij dit ook doen. Dat zal in samenwerking met het bedrijfsleven gebeuren. Hendrison merkt een toename van het aantal winkels en bedrijven dat een POS-apparaat aanvraagt.

“Je merkt dat consumenten meer vragen naar deze optie en winkeliers genoodzaakt zijn om daarin te voorzien.” Hij zegt dat de consument kan weigeren om met contant te betalen en kan kiezen voor een winkel die de mogelijkheid wel heeft. “Een sneeuwbaleffect is dat het risico op criminaliteit vermindert.”

Als belangrijke schakel bij de stimulering van girale betalingen is BNETS gereed voor de stappen die nodig zijn bij het NRA-traject, zegt de directeur. Hij benadrukt dat het netwerk volgens internationale standaarden werkt en ISO-gecertificeerd is. “Als ik kijk naar hoe BNETS omgaat met confidentialiteit en integriteit met informatie van anderen, kan ik zeggen dat we gereed zijn.”

 

Brandweer krijgt nieuwe blusvoertuigen

October 15th, 2019

De vier 'nieuwe' bluswagens kregen maandag de gebruikelijke 'bierdoop'.

Het brandweerkorps wordt langzaam maar zeker voorzien van een betere uitrusting. Samen met minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie nam de leiding maandag vier blusvoertuigen in gebruik. Dit gebeurde op feestelijke wijze bij de kazerne aan de Gemenelandsweg.

De voertuigen zijn tweedehands, maar opgeknapt en geüpgraded door de Nederlandse leverancier, Kenbri NV. Volgens Getrouw zijn de bluswagens zo goed als nieuw aangeleverd. In totaal heeft de overheid nu twaalf blusvoertuigen aangeschaft voor 701.000 euro. Vóór het einde van het jaar worden er nog vier wagens binnengehaald.

De leverancier heeft een van de voertuigen geschonken. De staat betaalt alleen de verschepingskosten. Brandweercommandant Radjen Djakharie zegt in een gesprek met de krant dat het korps eigenlijk niet gericht is op het kopen van tweedehandse blusvoertuigen, maar gezien het budget van de overheid er voorlopig geen andere keuze is.

De aangeschafte voertuigen gaan maximaal zes jaren mee. In 2020 wil de leiding beginnen met de aanschaf van nieuwe bluswagens. Getrouw noemt de aanschaf van de aangeleverde voertuigen noodzakelijk. Volgens de brandweerleiding is een aantal voertuigen aan vervanging toe.

Volgens Getrouw was de aanschaf van de voertuigen een lopend project. Door omstandigheden was er wat oponthoud. Met de leverancier zijn afspraken gemaakt over onderhoud. “We hebben overeenkomsten voor servicebeurten. De zorg is heel erg belangrijk”, aldus de bewindsman.

Recentelijk is ook een grote partij brandweeruitrusting in Suriname aangekomen. De bewindsman zegt dat deze alleen nog ingeklaard moet worden. Hierna zullen de manschappen worden voorzien van de nodige attributen om hun werk beter te kunnen doen.

De ontevredenheid bij het brandweerpersoneel moet tot het verleden gaan behoren, vindt de minister, die aankondigde dat hij vanaf nu zal vergaderen met de leiding en de brandweerbond. Vroeger sprak hij hen afzonderlijk.

“Ik heb een nieuw beleid. Mi no de nanga apart sani moro. Wij gaan met z’n allen om de tafel en bespreken zaken.” Deze week praat de minister met vertegenwoordigers van beide groepen over de rechtspositie van brandweerlieden. Ook andere zaken komen volgens de leiding aan de orde bij het gesprek.

 

Korpschef nog niet tevreden over aanpak drugscriminaliteit

October 14th, 2019

Korpschef Roberto Prade.

Het Korps Politie Suriname werkt al geruime tijd aan een plan voor structurele bestrijding van grensoverschrijdende drugscriminaliteit. De focus komt daarbij vooral op het ontmantelen van grote internationale drugsorganisaties. Korpschef Roberto Prade zegt dat dit plan in samenwerking met partners in andere landen wordt bestudeerd.

In welke fase het project zich bevindt en hoe geopereerd zal worden wil hij om strategische redenen niet zeggen. Vaststaat dat er binnen niet al te lange tijd een paar ‘grote boys’ opgerold kunnen worden. “Er liggen wat voorstellen op tafel en wat ons betreft is alles oké. Dus als onze partners zich kunnen terugvinden en akkoord gaan, dan denk ik dat we binnen afzienbare tijd wat successen zullen boeken.”

De korpschef is overigens nog niet tevreden over de aanpak van drugscriminaliteit in het land. Prade benadrukt dat de focus niet zo zeer ligt op de kleine drugsverkopers omdat die niet het brein zijn. Het streven is daarom om zoveel mogelijk drugsbazen in beeld te brengen. De kopstukken hebben zich volgens hem echter heel goed georganiseerd.

Prade: “Zolang die mensen er zijn heb je eigenlijk niets gedaan als je die kleine jongens oppakt. Zij gaan gewoon door met hun handel want per slot van rekening hebben zij de infrastructuur. Dus we moeten die mannen aanpakken.”

Door hun goede organisatie is het echter niet eenvoudig de kopstukken te verslaan. Dit komt volgens de korpschef in sommige gevallen omdat belangrijke figuren in de top deze drugscriminelen in bescherming nemen. “Als mensen binnen de bovenste structuren zich lenen daarvoor, dan snap je dat het niet zo gemakkelijk zal zijn.”

Hoewel Prade beseft dat de effectieve bestrijding van de drugscriminaliteit een grote uitdaging is, zal hij er alles aan doen om de situatie beheersbaar te houden. Hij is ervan overtuigd dat samenwerking tussen landen tot goede resultaten kan leiden. “We moeten zoveel als mogelijk samenwerken. Je kan het niet alleen; we moeten met buitenlandse partners in zee gaan.”

Als korpschef wil hij voorkomen dat de onderwereld de overhand krijgt. “Als we het willen doen, dan zullen we ons moeten inzetten om het te voorkomen. Natuurlijk zal het niet zo eenvoudig zijn”, zegt hij voorzichtig.

Natio Suriname speelt vandaag tegen St. Vincent & the Grenadines

October 11th, 2019

SVB maakt zich op voor groot feest vanwege 100-jarig bestaan

De nationale mannenvoetbalselectie van Suriname speelt vandaag tegen St. Vincent & the Grenadines. Het gaat om een uitwedstrijd van Natio in Concacaf Nations League B verband en start om 16.00u Surinaamse tijd.

Suriname zit in groep D samen met Nicaragua, Dominica en St. Vincent & the Grenadines. Suriname heeft al twee van de 6 wedstrijden gespeeld en staat nu aan kop met 6 punten.

Maandag 14 oktober speelt Natio de heenwedstrijd tegen St. Vincent in het André Kamperveenstadion. De winnaar van de groep plaatst zich rechtstreeks voor de Concacaf Gold Cup 2021 en promoveert tot League A.

Suriname won op 8 September  haar laatste wedstrijd thuis overtuigend van het nationaal elftal van Nicaragua met 6-0.