custom essay writers

Posts in Web_Nieuws

NIO FM betaalt stroomrekeningen luisteraars!

March 12th, 2020

In de periode 17 februari tot en met 28 februari 2020 hebben we een geslaagde radio actie gedraaid genaamd “NIO FM betaalt je stroomrekening”. In samenwerking met onze partners HSDS en VCB Bank hebben we door middel van prijsvragen gekoppeld aan energie tips drie luisteraars blij gemaakt door hun stroomrekening van de maand te betalen. Gefliciteerd Sandy, Saskia en Gheeta!
NIO FM – FEEL THE MUSIC!

5 km wandel en trimloop in verband met 2 jaar NIO FM

January 30th, 2020

         Image may contain: one or more people, people standing, shoes, crowd and outdoor      Image may contain: 5 people, people smiling, people standing, shoes and outdoor, text that says 'NIO'

 

Op zaterdag 2 November 2019 heeft NIO FM in samenwerking met sportschool B-Fit een 5km wandel en trimloop gehouden.
Deze aktiviteit is gehouden in verband met 2 jaar NIO FM

Opvoering campagne voor bestrijding carambola-fruitvlieg in Suriname

January 30th, 2020

De maatregelen om te voldoen aan de strengere eisen gesteld door de Europese Unie (EU) aangaande de export van groenten en fruit, gaan onverkort door. Sinds het exportverbod vanuit de EU, is de focus vrijwel uitsluitend gelegd op sopropo. De verscherpte regels gelden evenwel ook voor verschillende fruitsoorten alsmede citrus en manja die vaker last hebben van de carambola-fruitvlieg.

Fruitvliegen leven van gistende, suikerhoudende voedingsmiddelen en rottend fruit. De eieren worden vaak afgezet in rijpe, maar nog niet rottende plantendelen zodat de jonge larven over vers rottend voedsel beschikken. Vanwege hun voedselvoorkeur worden fruitvliegen, wereldwijd als één van de belangrijkste plaagdieren beschouwd. Gezien zij schimmels, bacteriën en gistcellen verspreiden van de ene voedingsbron naar de andere, kunnen zij zo nabijgelegen fruit ook sneller doen rotten.

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in de afgelopen maanden in Alliance, Saramacca en diverse gebieden in het rijstdistrikt Nickerie fruitvliegvallen uitgezet. De carambola-fruitvliegen en het verzameld fruit geven informatie over de aanwezigheid van deze plaag in desbetreffende gebieden, waarna er doeltreffende maatregelen getroffen kunnen worden om de export van fruit veilig te kunnen stellen.

Uit voorlopig verkregen informatie is gebleken dat de fruitvlieg niet aanwezig is in Nickerie. Het is wel belangrijk dat fruit uit andere distrikten dat is aangetast door de fruitvlieg, het district Nickerie niet binnenkomt. Het rijstdistrict zal hierdoor de plaagvrije status verliezen. De Surinaamse samenleving wordt intussen breedvoerig ingelicht over de noodzaak om de verspreiding van deze fruitvlieg tegen te gaan.

Gezien het feit dat deze kwestie een nationale zaak is, kan een ieder meehelpen in de bestrijding van deze vernietigende plaag door enkele maatregelen te treffen. Een voorbeeld is het verantwoord opruimen van aangetast fruit. Doe deze in een luchtdichte zak of gebruik het om kippen of vee te voeren. Ook kan men fruitvliegvallen plaatsen of op verantwoorde wijze pesticiden gebruiken, meldt LVV.

Eerste GAP-training district Marowijne gestart in Moengo

January 28th, 2020

Eerste GAP-training district Marowijne gestart in Moengo

Op het ressortkantoor Moengo van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hebben 21 personen zich aangemeld voor het volgen van een Good Agriculture Practice (GAP-training).

Aan de training welke gisteren gestart is, participeren 6 medewerkers van het ministerie van LVV en 15 agrariërs uit het ressort Moengo. De GAP-training is gebaseerd op internationale standaarden waarbij er voor de export strenge regels gelden. Groente en fruit moeten voldoen aan de geldende internationale waarden, normen en gestelde eisen. Deze standaarden gelden niet alleen voor de export maar ook voor de lokale markt. De Surinaamse bevolking moet ervan verzekerd zijn dat de producten veilig geteeld zijn dus geschikt voor de consumptie.

Ressortleider Ermond Kromopawiro gaf aan verheugd te zijn met de 1ste GAP-training in zijn ressort. Zoals gebruikelijk zal de training 3 dagen duren en worden afgesloten met een certificaat uitreiking. Als alle boeren landelijk getraind zijn zal er een vervolg GAP-training plaatsvinden. Afhankelijk van de ontwikkelingen op de internationale markt, zal de training aangepast worden.

Minister Rabin Parmessar ziet trainingen als de manier om kennis te verrijken en bij te blijven op het gebied van de laatste ontwikkelingen de agrarische sector rakende. De trainingen moeten leiden tot de aanpak van effectiviteit en efficiëntie in de agrarische sector in Suriname, meldt LVV.

Gezamenlijke aanpak om aantal scholierenmoeders in te dammen

January 27th, 2020

Minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken bij de start van de workshop over het project Scholierenmoeders.

 

Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken wil het probleem van scholierenmoeders structureel aanpakken. Het hield hierover vrijdag een workshop met vertegenwoordigers van overheidsinstanties, particuliere en niet-gouvernementele organisaties in het gebouw van de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden.

“Het ministerie wil met deze bijeenkomst trachten de verantwoordelijkheid van iedere partner te benadrukken, waardoor de betrokkenheid en duurzaamheid van het begeleidingsproject van de doelgroep worden gegarandeerd.” Dit zegt minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken doelend op het project Scholierenmoeders.

De minister legt uit dat dit jaarlijkse project is opgestart om meisjes te begeleiden die vanwege zwangerschap de school dreigen te verlaten en meer nog om de overige economische uitdagingen te overbruggen die gepaard gaan met zwangerschap. Het gaat om jonge moeders in de leeftijdsgroep 14-19 jaar op glo- en voj-niveau.

“Om specifiek te weten hoe die speciale begeleiding eruit zou moeten zien en welke professionele begeleiding en ondersteuning deze jonge moeders nodig hebben, moeten de mensen belast met deze taken gemotiveerd en toegerust zijn voor en zich bewust zijn van het werk dat zij moeten verrichten”, zei Gopal.

De afgelopen jaren was de begeleiding vanuit het project Scholierenmoeders niet optimaal. Het ministerie maakte met de workshop vrijdag een doorstart. “Er waren een paar interne uitdagingen, maar we zijn nu goed op weg”, zegt de minister. Er zijn in november en december twee sessies georganiseerd voor personeelsleden van de afdeling Scholierenmoeders.

 

Arya Dewaker bouwt seniorenopvangcentrum

January 24th, 2020

Het senioren-opvangcentrum van Arya Dewaker komt aan de Henck Arronstraat. De onthulling van een bord vormde het symbolische begin van de bouw.

“Een langgekoesterde droom is in vervulling gegaan”, zegt de voorzitter van de Vereniging Arya Dewaker, Indersing Gangabisoensingh, bij het symbolische begin van de bouw van het senioren-opvangcentrum van Arya Dewaker donderdagochtend. Het komt aan de Henck Arronstraat, op de plaats waar meer dan veertig jaar een gebedshuis van Arya Dewaker heeft gestaan. Wanneer de bouw daadwerkelijk begint kan niet gezegd worden, omdat er nog geen geld is voor dit op 2 miljoen US dollar begrote project.

Het terrein is officieel in 2018 gedoneerd aan de Vereniging Arya Dewaker door Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha Dehli, de moederorganisatie in India. Het idee om een senioren-opvangcentrum op te zetten kwam op veler verzoek en na evaluatie binnen de Arya Dewaker-gemeenschap. “Er is een enorme behoefte aan opvang- en woonfaciliteiten binnen onze samenleving. Als gemeente willen wij tegemoetkomen aan de behoefte of nood van seniorenburgers die vaak moeten leven van hun weinige AOV”, zegt Gangabisoensingh.

Bisschop Karel Choennie van het rooms-katholiek bisdom feliciteerde Arya Dewaker met het initiatief. “Het is lovenswaardig dat er een opvang voor seniorenburgers wordt gebouwd in plaats van een casino of iets dergelijks op een prime locatie als deze”, zei de geestelijke. Hij vindt dat religieuze instanties niet alleen het Woord moeten verkondigen, maar ook de verantwoordelijkheid hebben om de gemeenschap sociaal-maatschappelijk te ondersteunen.

Het ultramoderne opvangcentrum voor senioren zal niet alleen als dagopvang dienen, maar zal ook appartementen hebben voor senioren die zelfstandig kunnen wonen en nog goed ter been zijn. “Het zal voor een ieder openstaan, omdat het ten behoeve van de gemeenschap is. Afhankelijk van de behoefte, zowel binnen als buiten de gemeente Arya Dewaker, willen wij iedereen kunnen accommoderen, ongeacht religie”, zegt Gangabisoensingh.

Onderdeel van de plechtigheid was de onthulling van een groot bord met een ontwerp van het gebouw van drie verdiepingen. De werkzaamheden zullen worden gecoördineerd door een bouwcommissie. “Met alle nodige eisen van het bestuur hebben wij als commissie gekeken naar de mogelijkheden en welke kant we op kunnen gaan. Het zal zeker een uitdaging zijn gezien de lengte en breedte van het perceel, maar het echte werk begint dus nu voor ons”, zegt een commissielid.