custom essay writers

Posts in Web_Nieuws

Prostaatkanker raakt langzaamaan uit de taboesfeer

December 5th, 2019

Afbeeldingsresultaat voor Prostaatkanker  uit de taboesfeer

“Praten over prostaatkanker is anders als je het van iemand dichtbij of van een oud-collega hoort”, zegt Chas Warning, voorzitter van de Prostaatkanker Stichting Suriname. Hij hield dinsdagavond een lezing in de Politie Officiers Sociëteit aan de Zwartenhovenbrugstraat. De stichting die bijna vier jaar geleden is opgericht, heeft met haar lezingen veel bereikt in de samenleving, stelt de inleider.

“In zowel besloten als open groepen praten wij over prostaatkanker uit de taboesfeer halen. Dat is ook de bedoeling geweest van de lezingen. Niet alleen bekendheid geven aan het onderwerp en mensen aansporen om zich te laten checken, maar ook het bespreekbaar maken van de ziekte.”

Dat er gehoor wordt gegeven aan de oproep en men vrijer praat over het onderwerp, ziet Warning niet alleen terug in de actieve participatie van de doelgroep, maar ook bij de specialisten. “We werken nauw samen met onze Surinaamse urologen en die zeggen dat zij merken dat in de afgelopen jaren meer mannen zich aanmelden om hun PSA te checken.” Een verhoogde PSA-waarde kan een aanwijzing zijn voor prostaatkanker.

De aanwezigen konden dinsdag vragen stellen aan experts zoals een uroloog. Ook konden zij in gesprek gaan met ervaringsdeskundigen, onder wie Robby Graanoogst, oud-kapelmeester van het Korps Politie Suriname. “Ik zal je zeggen dat het geen gemakkelijktraject was, niet alleen voor mij als man, maar ook voor mijn omgeving. Ik ben blij dat ik de steun van de mensen om me heen heb mogen ervaren”, zegt Graanoogst bij wie in 2007 prostaatkanker werd vastgesteld.

 

‘Ahala-award’ voor mediawerkers van marron-afkomst

December 4th, 2019

Afbeeldingsresultaat voor media

De bijdrage van de media bij de ontwikkeling van een samenleving – met name aan de ontwikkeling van de marrons – mag volgens het Marron Vrouwen Netwerk (MVN) niet onderschat worden. Voorzitter Fidelia-Graand-Galon benadrukt dat de ontwikkeling van deze groep, die heel lang als achtergesteld werd gezien, voornamelijk te danken is aan de impact van de media.

Als aanzet om het belang van dit laatste duidelijk te maken bij de gemeenschap, heeft het netwerk dertien mediawerkers van marron-afkomst gehuldigd. Dat gebeurde afgelopen weekend in het CCS-gebouw aan de Henck Arronstraat. De groep is door de organisatie onderscheiden met de Ahala-award.

‘Ahala’ is het Saamaka-woord voor gaffel (tweetandige stok of krakatiki) die gebruikt wordt om een bananenboom te ondersteunen. Graand-Galon legt uit dat de gehuldigde mediawerkers gezien mogen worden als de krakatiki in de ontwikkeling van de marrongemeenschap.

Ze vertelt dat er een periode was waarbij de marrongemeenschap zich niet kon ontwikkelen, omdat ze de Nederlandse taal niet machtig was. “Het nieuws was niet iets waarnaar ze luisterden, want ze begrepen het niet.” De media hebben een heel belangrijke rol gespeeld in de verandering die daarna kwam: in de begin jaren zeventig begon de overheid (SRS) om het nieuws te laten vertalen naar het Saramaccaans en Aucaans door Paul Abena en René Pansa.

 

Zoektocht naar roots tijdens expeditie in Suriname

December 3rd, 2019

Zoektocht naar roots tijdens expeditie in Suriname

Deze week is het EO-programma ‘Geboeid – terug naar de plantage‘ te zien op de Nederlandse TV. Dwars door de binnenlanden van Suriname vervolgt Dwight van van de Vijver de zoektocht naar zijn roots. In het programma gaat hij samen met drie reisgenoten op expeditie in Suriname.

Geholpen door de Surinaamse slavenregisters ontdekte Dwight tijdens de kick-off van de serie, die op 1 juli werd uitgezonden op NPO 2, meer over zijn familie. Ook riep hij destijds andere Nederlanders op om uit te zoeken of hun voorouders ook van de Plantage ’t Vertrouwen komen. Die oproep leverde veel reacties op.

Onlangs vertrok Dwight, samen met Ella, Thirza en Joey naar Suriname. Het viertal zette voet op de grond waar vroeger de plantage stond. Een spannende en beladen expeditie, want wat is er nog over van plantage ’t Vertrouwen en vinden de vier reizigers wat ze zoeken?

Wat ontdekken ze in het land van hun voorouders over hun familiegeschiedenis, en welke rol speelt het slavernijverleden daarin? Het drieluik is vanaf 4 december elke woensdag te zien bij de EO op NPO 2

Diaspora Oorkonde 2019 naar DNA voorzitter Jennifer Simons-Geerlings

December 2nd, 2019

Diaspora Oorkonde 2019 naar DNA voorzitter Jennifer Simons-Geerlings

De Rotterdamse Stichting Satya Dharma heeft bekend gemaakt dat de Diaspora Oorkonde 2019 wordt uitgereikt aan drs. Jennifer Simons-Geerlings, voorzitter van de Nationale Assemblee van de Republiek Suriname. De Diaspora Oorkonde wordt jaarlijks uitgereikt aan personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt aan het versterken van de band van Surinamers in de diaspora aan de republiek Suriname.

Satya Dharma meent dat mevrouw Simons de Diaspora Oorkonde heeft verdiend omdat zij zich sterk heeft gemaakt voor historische wetgeving die de diaspora een formele wettelijke band heeft gegeven met Suriname. Via de wet Personen van Surinaamse Afkomst is er een speciale status voor de diaspora ontstaan en is er sprake van exclusieve voorzieningen. Daarmee is recht gedaan aan de onverbrekelijke band die de diaspora heeft met het vaderland Suriname.

De Diaspora Oorkonde is een initiatief van president van Satya Dharma, de heer Ramon Ramsodit en wordt ondersteund door voormalig premier Dries van Agt, gewezen Tweede Kamerlid Harry van Bommel en Ram Rambaratsingh, de oud-voorzitter van Satya Dharma Nederland.

Eerder werd de Diaspora Oorkonde uitgereikt aan de heer Chan Santhokhi en aan musicus en artiest Edgar ‘Bugru’ Burgos.

Sport- en Jeugdzaken huldigt 160 jubilarissen

November 30th, 2019

Sport- en Jeugdzaken huldigt 160 jubilarissen

Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken in Suriname heeft 160 jubilarissen gehuldigd voor hun bewezen diensten. Het ging in deze om personeelsleden die 25, 30, 35 en 40 dienstjaren achter de rug hebben. De jubilarissen hebben een gouden speld, oorkonde en een bloemstuk in ontvangst mogen nemen op donderdag 28 november in Shadien. Minister Lalinie Gopal heeft samen met haar directie de personeelsleden in de bloemetjes gezet.

Namens de jubilarissen hebben Ivanildo Samon en Sherida Bourne het woord mogen richten tot de aanwezigen. Zij hebben elk hun ervaring gedeeld en dankbaarheid getoond voor de huldiging. De waarnemend directeur jeugdzaken, Ricardo Pollard, heeft ook zijn dankbaarheid getoond voor de bewezen diensten van de personeelsleden.

Gopal gaf aan dat zij samen met haar directie de prestaties van de personeelsleden niet onopgemerkt voorbij wilden laten gaan. Zij stelt het op prijs dat er elke keer weer gerekend kan worden op de inzet, betrouwbaarheid, gedrevenheid en teamspirit om resultaten te behalen. Zij heeft benadrukt dat waar er gewerkt wordt er fouten worden gemaakt, maar de kunst is om daaruit te leren.

De Surinaamse minister heeft de jubilarissen bedankt voor hun onmisbare bijdrage.

Solar lampen project in het kader van 150 jaar Mahatma Ghandi

November 29th, 2019

In het kader van de 150ste geboortedag van Mahatma Ghandi heeft het ministerie van Sport- en Jeugdzaken samen met de ambassade van India in Suriname een project genaamd “Solar Urja through Location for Sustainability” (SOULS) uitgevoerd. SOULS is een initiatief van IIT Bombay welke schone energie helpt leveren aan het land door een duurzaam en gelokaliseerd ecosysteem voor zonne-energie te ontwikkelen. Dit project is gericht op de doelgroep jeugdigen en is op vrijdag 29 november uitgevoerd op de R. D. Simonsschool. Onder begeleiding van enkele trainers hebben de leerlingen solar lampen in elkaar gezet.  

De R. D. Simonsschool is een MULO-school die niet beroepsgericht is. Prewien Mohan, directie lid van de school, gaf aan dat de school zich desondanks heeft gecommitteerd aan het project, omdat naast theoretische kennis het een must is dat jeugdigen nu al getraind moeten worden voor Problem Based Learning and Project Based Learning.  Aan dit project doen een zevental landen mee, waaronder ook Suriname. Sharad Kumar, vertegenwoordiger van de ambassade van India, stelt het op prijs dat Suriname bereid is om te participeren en wenste alle leerlingen succes toe.Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken is in overleg met de ambassade van India om na te gaan hoe dit project ook op andere scholen in de verschillende districten kan worden uitgevoerd. De uitvoering op de R. D. Simonsschool was een pilot en het is de bedoeling Brokopondo, Sipaliwini en Marowijne ook aan te doen.