college essay writing service

Borstkanker steeds vaker bij jonge vrouwen

July 13th, 2019
foto
Borstkanker wordt niet alleen maar bij oudere vrouwen, maar steeds vaker bij vrouwen jonger dan 40 jaar gediagnosticeerd, en naast Creoolse vrouwen treft de aandoening steeds meer vrouwen van Hindostaanse en Javaanse afkomst. Dit is een van de constateringen in het promotieonderzoek van Euridice Irving, wetenschappelijk medewerker bij de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname en huisarts te Paramaribo. Irving is kortgeleden 
gepromoveerd op een uitgebreid onderzoek over borstkanker in Suriname.

Borstkanker is één van de meest voorkomende vormen van kanker in de wereld. In 2018 leden wereldwijd ongeveer 2.1 miljoen vrouwen aan deze ziekte en overleden 627.000 vrouwen als gevolg van deze aandoening. De resultaten van een aantal studies over het voorkomen van borstkanker in Suriname suggereren dat steeds meer vrouwen in ons land met deze ziekte te maken krijgen. Wereldwijd zal het aantal gevallen in 2040 zijn gestegen tot 3.1 miljoen en zullen de meeste patiënten worden aangetroffen in relatief laag ontwikkelde landen zoals Suriname.
Irving heeft beschreven hoe vaak deze ziekte voorkomt in Suriname, welke groepen het meest worden getroffen, welke opties onze gezondheidszorg patiënten kan bieden vanaf het moment waarop een knobbeltje in de borst wordt gevoeld, tot de vaststelling van borstkanker en de behandeling daarvan, en waarom een aantal patiënten geen hulp zoekt of te laat naar de dokter gaat.

De toename zou kunnen worden toegeschreven aan verschillende factoren. Borstkanker zou bijvoorbeeld niet langer het vaakst voorkomen bij oudere Creoolse vrouwen, maar hoe langer hoe meer bij vrouwen met een andere etnische achtergrond. Het is ook mogelijk dat tekortkomingen in onze gezondheidszorg verantwoordelijk zijn voor de toename van het aantal gevallen in Suriname. Een derde verklaring zou kunnen zijn dat bepaalde obstakels vrouwen ervan weerhouden naar de dokter te gaan bij het vermoeden van borstkanker.

Euridice R. Irving, MD, MPH, heeft deze vragen onderzocht in haar PhD-studie en is op 12 juni jl. gepromoveerd op het proefschrift ‘Female breast cancer in Suriname. A study of social, biological, and behavioral determinants influencing poor disease outcome’. De promotie heeft plaatsgevonden bij de Tulane University te New Orleans (LA) in de Verenigde Staten van Amerika. De promotiecommissie bestond uit Prof. Dr. Maureen Lichtveld (voorzitter), Dr. Charles Miller, Dr. Michael McCaskill en Dr. Arti Shankar, allen van Tulane University, alsmede Dr. Els Dams van het Diakonessenhuis en Prof. Dr. Dennis Mans van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Hoewel er in Suriname geen sprake is van structurele borstkankerscreening, is gebleken dat onze gezondheidszorg vrij goed in elkaar zit, voor eenieder toegankelijk is en de juiste diagnostiek en zorg aanbiedt, waardoor borstkanker vaker vroegtijdig wordt ontdekt. Desondanks is er helaas een groep vrouwen die – meestal uit onwetendheid – (te) laat bij de dokter komt waardoor er geen adequate hulp meer kan worden geboden, schrijft Mans in een persbericht over het onderzoek.