essays writers

Bond onderwijsinspecteurs zoet

June 28th, 2019

Bond onderwijsinspecteurs zoet

“Alles is uitgevoerd. We zijn tot september zoet wanneer we ingepast worden in onze eigen loonreeks”, zegt een tevreden Steve Rudge, voorzitter van de Bond van Onderwijsinspecteurs. Zijn leden hebben anderhalve maand op een laag pitje gedraaid om aandacht te vragen voor lotsverbetering.

De inspectie uren, verhoogd met 100 procent en gelijk aan een derdedeel van de bezoldiging, zijn uitbetaald. Deze vergoeding wordt toegekend aan inspecteurs voor hun functioneren als toezichthouder. “Voorheen was dit bedrag erg laag.” Verder is er duidelijkheid gekomen in het uitbetalen van de autotoelage. Vastgesteld is dat als het privévoertuig wordt ingezet, een inspecteur voor de toelage in aanmerking komt. Het vast bedrag dat eerder werd uitbetaald blijft ongewijzigd.

Rudge hoopt dat de bezoldigingsreeks in september af is, zodat de inspecteurs van oktober tot en met december met de zware onderwijsdrukte kunnen dealen. De nieuwe bezoldigingsreeks is vervat in een principeovereenkomst die is getekend door minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Rudge. In het akkoord zijn vier punten opgenomen waaronder het uitbetalen van benzinetoelages als de rijstaten worden ingediend met name door de nieuwe onderwijsinspecteurs, het toekennen van een inspecteurstoelage en dat nieuwe inspecteurs in aanmerking komen voor vijf inspectieuren.

De bond verwacht dat de inspecteurs in een hogere bezoldigingsreeks dan de schooldirecteuren komen. “Wij doen meer verantwoordelijker werk dan een schooldirecteur. Wij maken langere uren en werken van zeven tot drie. Leerkrachten en schooldirecteuren hebben vakantie, wij niet”, zei Rudge in een eerder interview. De inspecteurs hebben de minister kunnen overtuigen dat het salaris moet worden aangepast. Echter, zij moeten nog een eigen loonreeks krijgen. Aan de dienst zijn twee werkauto’s beloofd.