college essay writers

‘Behoefte voor Caribische beroepsvereniging stralingsgeneeskunde’

September 26th, 2019

Artsen kijken naar een röntgenfoto gemaakt met behulp van röntgenstraling.

De Vereniging van Medische Beeldvorming en Bestralingsdeskundingen in Suriname VMBBS, heeft lokale en regionale deskundigen de gelegenheid geboden om kennis en ervaring uit te wisselen. Ze spraken elkaar ook over de behoefte om een Caribische beroepsvereniging op te richten en over het vergroten van het bewustzijn voor patiëntenveiligheid bij de stralingsgeneeskunde.

Deze thema’s kwamen aan de orde tijdens een tweedaagse conferentie van de VMBBS in Jacana resort voor vakprofessionals, onder wie radiologen, in verband met het eenjarige bestaan van de beroepsorganisatie. De VMBBS vertegenwoordigt meer dan dertig actieve professionals. Voorzitter van de vereniging, Vincent Finisie, noemt het belangrijk dat patiënten bewust gemaakt worden van de werking van ioniserende stralen, waarmee radiologen werken. De straling kan namelijk nadelig zijn als ze niet goed wordt toegepast. Daarom moeten de juiste veiligheidsmaatregelen gehanteerd worden”, vertelt Finisie.

“De patiënt heeft het recht te weten of degene die hem behandelt bekwaam en bevoegd is en wat de gevolgen van straling kunnen zijn. Op de vraag of er beleid is om patiënten veiligheid te garanderen verwijst Finisie naar een besluit over ioniserende stralen van 1981. “Er staan daarin richtlijnen en handvatten hoe vakprofessionals met de stralen moeten omgaan. Het gaat wel om een document dat verouderd is vandaar dat de overheid bezig is met een update”, zegt Finisie.

De conferentie was getiteld ‘Medical Imaging and Radiation Medicine Conference Suriname 2019’ en had als thema ‘We see, we care, we help’. Het was de tweede activiteit sinds de oprichting van de VMBBS op 1 september 2018. “We zien de patiënt, maken foto’s en stellen een diagnose. We moeten de patiënten niet alleen zien, maar ook laten merken dat wij gevoel voor ze hebben”, vertelt Finisie.

De vereniging heeft als doel om door scholing, zoals training, initiatieven te stimuleren en te ondersteunen die professionaliteit bevorderen binnen haar werkgebied. “Training die wij bieden, bijvoorbeeld bij nascholing en conferenties wordt bijgehouden en aan het eind van het jaar kunnen wij zien wie waaraan heeft deelgenomen. Dit doen wij omdat wij vooral de nadruk er op leggen dat onze leden constant moeten worden bijgeschoold om zo hun professionaliteit verder te stimuleren.”

Er komen vermoedelijk ook een beroepscode en -profiel met richtlijnen waaraan de leden zich respectievelijk moeten houden en aan voldoen om erkend te worden als professional. In het dagelijks leven wordt iedereen blootgesteld aan ioniserende straling. Die komt van natuurlijke bronnen, zoals kosmische straling en straling uit de bodem, of wordt opgewekt, zoals röntgenstraling. Het risico voor de gezondheid is echter klein, want de dosis van ioniserende straling is laag.