professional college essay writers

Posts by sharita

Walking Football nu ook in Suriname

May 9th, 2019 Posted by Web_Nieuws 0 thoughts on “Walking Football nu ook in Suriname”

Walking Football nu ook in Suriname

Walking Football is onlangs op initiatief van Eugene Resida en Ashok Bainath Sah door de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) in Suriname geïntroduceerd. Dit is een nieuwe voetbalvorm voor zestigplussers die op hun oude dag nog lekker actief bezig willen zijn. Deze voetbalvorm wordt in wandeltempo op een kwart veld gespeeld.

De SVB wil meer bekendheid geven aan deze nieuwe vorm en roept mensen op om maandag getuige te zijn van een vriendschappelijk toernooi dat op Owru Cul zal worden gespeeld tussen Fayalobie uit Nederland, de ploeg van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) en de veteranenploeg van de militaire politie. Tegenover de krant zegt SVB-medewerker Bainath Sah dat Walking Football internationaal snel bekendheid krijgt. Hij wijst erop dat men door Walking Football hun leven lang van voetbal kan blijven genieten. Bij deze vorm van voetbal wordt er tijdens een partijtje niet gerend. Er mogen geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte komen. Ook het doel is aangepast. “Die is maar één meter hoog”, aldus Bainath Sah.

De SVB functionaris zegt verder dat sinds december van het vorig jaar gestart is met Walking Football. “Wij zijn met de ondersteuning van Fayalobie begonnen”, zegt hij. “Met onderbreking van de feestdagen zijn zij sindsdien elke maadag op de kunstgrasvelden van de Owru Cul. Het vriendschappelijk toernooi zal ook op die velden worden gespeeld. Bainath Sah zegt dat er met teams van zes man wordt gespeeld en dat een wedstrijd twintig minuten duurt. De winnaars spelen de finale. Het is de bedoeling dat er na deze meerdere toernooien zullen volgen. “Wij gaan geen competitie houden, maar gewoon toernooitjes afdraaien”, besluit Bainath Sah.

 

Caribbean Mosquito Awareness week

May 8th, 2019 Posted by Web_Nieuws 0 thoughts on “Caribbean Mosquito Awareness week”

Jaarlijks wordt in de tweede week van de maand mei de Caribbean Mosquito Awareness Week gehouden. Gedurende deze week wordt door de gezondheidsautoriteiten in het Caribisch gebied extra aandacht besteed aan voorlichting om muskietenbroedplaatsen op te ruimen. Individuen, huishoudens, bedrijven, instellingen en gemeenschappen worden opgeroepen deel te nemen aan de strijd tegen muskietenbroedplaatsen door deze in en rondom hun huis of bedrijf te verminderen, maar beter nog te elimineren.

Dit jaar wordt de Caribbean Mosquito Awareness Week gehouden van 6 – 12 mei 2019. Het thema voor dit jaar is: “Small Bite, Big Threat.” En de slogan: “Fight the Bite, Destroy Mosquito Breeding Sites.”

Muskieten kunnen door de mens als vervelend worden ervaren. Ze houden ons wakker in onze slaap, zuigen ons bloed en laten soms rode jeukende bulten achter. Daarnaast kunnen enkele soorten muskieten ernstige ziekten overbrengen zoals dengue, chikungunya, zika, gele koorts en malaria. Per jaar sterven wereldwijd meer dan één miljoen mensen door ziektes overgedragen door de muskiet.

Dengue, zika en chikungunya worden overgedragen door de Aedes eagypti muskiet.  Deze muskiet, ook wel bekend als de dengue muskiet, zijn goed aangepast aan menselijke nederzettingen en hebben de neiging om te broeden in stilstaand water in containers, emmers, banden, onderzetters van bloempotten, vazen, emmers, vaten en afvalcontainers, kapotte koelkasten en ander gelijk afvalmateriaal waarin water kan blijven staan.  Muskieten broedplaatsen zijn vaak in en rondom het huis, kantoor, school, of werkplek. Daarom is het zo belangrijk om burgers actief te betrekken bij het bestrijden van muskietenbroedplaatsen. Geen broedplaatsen, geen muskieten, geen muskieten, geen dengue, zika, chikungunya! Er is geen medicijn tegen deze ziekten, maar wij kunnen wel voorkomen dat we ziek worden door de muskiet geen kans te geven.  Huishoudens, bedrijven, scholen en andere instellingen moeten ervoor zorgen dat alle objecten die water kunnen verzamelen, worden weggegooid of leeggemaakt. Vaten moeten goed worden afgedekt, zodanig dat er geen openingen zijn, waardoor de muskiet naar binnen kan om te broeden. Autobanden moeten naar de stortplaats of dusdanig worden afgedekt dat er geen water daarin kan verzamelen. Water in vazen moet minstens tweemaal per week worden ververst. Daarna moeten de vazen goed gewassen worden met een sponsje en zeep, zodat de muskieten eieren die aan de rand zitten, worden vernietigd.

Voorkom dat muskieten u steken:

  • Plaats muskietengaas voor ramen en deuren.
  • Slaap onder een klamboe.
  • Gebruik muskieten spray op donkere plekken: onder bed, banken, tafels, stoelen en in kasten.
  • Gebruik vape matjes of muskietenkaarsen
  • Draag kleding die je lichaam zo veel mogelijk bedekt.

Medicijnen tegen Dengue bestaan niet, dus u moet Dengue voorkómen! Dengue voorkomen doen we samen in de buurt.

Heeft u waterputten, vraag dan advies aan het BOG. Bij aanhoudende muskieten problemen kan er ook advies worden ingewonnen bij de Afd. Milieu- Inspectie van het Bureau Openbare Gezondheidszorg. Tel: 494130.

Moedermaatschappij Republic Bank noteert miljoenenwinst

May 7th, 2019 Posted by Web_Nieuws 0 thoughts on “Moedermaatschappij Republic Bank noteert miljoenenwinst”

Afbeeldingsresultaat voor rbc bank suriname

 

RFHL NOTEERT USD117,3 MILJOEN WINST
OVER DE EERSTE HELFT VAN HET JAAR

Republic Financial Holdings Limited (RFHL) en zijn dochterondernemingen
hebben voor de periode eindigend op 31 maart 2019 een winst van USD117,3
miljoen genoteerd die toerekenbaar is aan de aandeelhouders van de
moedermaatschappij. Dit cijfer is positief beïnvloed door twee belangrijke
eenmalige gebeurtenissen met een netto-effect dat de winst heeft doen stijgen
met USD13,9 miljoen. Allereerst heeft de bank in Trinidad en Tobago de
voorwaarden van zijn medische zorgregeling vor gepensioneerden aangepast in
overeenstemming met de markt, wat heeft geresulteerd in een terugname na
aftrek van uitgestelde belastingen van USD 42,6 miljoen. Ten tweede,
Barbados heeft zijn vennootschapsbelastingtarief teruggebracht van 30% naar
een percentage variërend tussen 1% en 5%, waardoor een bedrag van US$28,7
miljoen ten laste van onze winst- en verliesrekening is gekomen vanwege de
herwaardering van de uitgestelde belastingvorderingen tegen het lagere
belastingtarief.
De Voorzitter van de Groep, Ronald F. deC. Harford, stelde dat “Met de
correctie, bedroeg de kernwinst van de Groep USD103,3 miljoen, USD 6,0
miljoen of 6.1% meer dan in de voorgaande periode.”
De heer Harford zei verder: “De totale activa bedroegen USD12,5 miljard per
31 maart 2019, een verhoging van USD 2,3 miljard of 22% ten opzichte van
maart 2018. Deze verhoging komt na de verwerving door RFHL van een
deelneming van 74,99% in Cayman National Corporation (CNC) op 13 maart
2019. De verwerving van CNC deed de activabais van RFHL stijgen met USD1,7miljard

en de verwachting is dat het de winstgevendheid van de Groep
aanzienlijk zal verhogen wanneer de resultaten daarvan worden opgenomen in
de jaarrekening aan het eind van het boekjaar. CNC melde een nettowinst van
US$26,2 miljoen voor het boekjaar 2018. Wij zijn zeer verheugd CNC te mogen
verwelkomen in de Republic Group.
RFHL heeft eerder aangekondigd dat een aanvang was gemaakt met de
overname van de bankactiviteiten van Scotiabank in Guyana, St. Maarten en
het oostelijk Caribisch Gebied (waaronder Anguilla, Antigua en Barbuda,
Dominica, Grenada, St. Kitts en Nevis, St. Lucia, en St. Vincent en de
Grenadines). In het afgelopen kwartaal hebben wij verder gesproken met de
verschillende regelgevers, wier goedkeuring vereist is voor de overname, en ook
hebben wij informatie verstrekt.”
De Board of Directors heeft een interimdividend vastgesteld van USD 0,19
(2018: USD 0,19) per aandeel dat betaalbaar is per 31 mei 2019.
“Wij verwachten de in de eerste helft van het jaar bereikte winstgevendheid met
de verwerving van CNC verder te zullen verhogen.”, aldus Harford.

Wereld Handhygiëne Dag

May 6th, 2019 Posted by Web_Nieuws 0 thoughts on “Wereld Handhygiëne Dag”

Afbeeldingsresultaat voor Wereld Handhygiëne Dag

Veel mensen wassen hun handen om vuil en ziektekiemen te verwijderen. Handen wassen is echter meer dan dat, stelt Intermed Bedrijvengroep in een persbericht. Volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control (CDC) is handen wassen namelijk de belangrijkste procedure om verspreiding van infecties te voorkomen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 2008 alle bij haar aangesloten landen geadviseerd om goede handhygiëne te promoten. Gebleken is namelijk dat jaarlijks een half miljoen kinderen jonger dan vijf jaar sterven als gevolg van ziekten, die verband houden met niet of onvoldoende handen wassen.

Met het gezegde ‘Jong geleerd, is oud gedaan’ in gedachten, heeft voedseltechnoloog en hygiënedeskundige Ricky Stutgard zondag een interactieve handenwas-sessie gehouden voor de jongste bezoekers van het Clevia Park. De kinderen mochten eerst hun handen insmeren met een fluorescerende lotion, die hun handen onder de speciale glow box blauw deed oplichten. “Overal waar blauw is, is niet goed gewassen”, hield Stutgard hen voor.

 

Hoogzwangere Adipi heeft trend gezet

May 3rd, 2019 Posted by Web_Nieuws 0 thoughts on “Hoogzwangere Adipi heeft trend gezet”

De zwangere Syfana Adipi oogstte bewondering tijdens de avondvierdaagse wandelmars.

Syfana Adipi heeft een trend gezet voor andere zwangere vrouwen om meer te bewegen. Dat vindt de jurist Mudieza Ankossie. Adipi heeft vorige week als hoogzwangere vrouw de avondvierdaagse gelopen. De jurist ziet samenhang tussen de sportieve prestatie van Adipi en het harde werk van zwangere vrouwen in het binnenland op de kostgronden. “Ik kan een link leggen met de cultuurpatronen van vrouwen in het binnenland. Ze vertonen net zo’n dergelijk sterk gedrag als Adipi.”

De jurist is gespecialiseerd in internationale vrouwen- en kinderrechten. Zij legt een link met de Sustainable Development Goals waar Suriname zich aan heeft gecommitteerd, waarbij de focus onder andere is gelegd op zwangere vrouwen. De jurist stelt verder dat Adipi invulling heeft gegeven aan het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat zwangere moeten bewegen. “Er is een signaal gestuurd naar de samenleving dat ze meer moeten bewegen, in het bijzonder zwangere vrouwen.

 

Verfraaide ‘Ondrobon’ functioneel voor bussector

May 2nd, 2019 Posted by Web_Nieuws 0 thoughts on “Verfraaide ‘Ondrobon’ functioneel voor bussector”

Het gedeelte van het busstation te ‘Ondrobon’, tussen de Fred Derby- en Zwartenhovenbrugstraat, wordt niet alleen verfraaid, maar ook functioneel ingericht voor de bussector. Satish Mohan, onderdirecteur Natte Civiel Technische Werken bij het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie, vertelt hierover meer aan het Nationaal Informatie Instituut (NII)

Het middenblok is opgesplitst in drie blokken die specifiek worden ingericht voor bussen. De bedoeling is het richtig ordenen van de bussector in Suriname. Ondrobong gaat dienen als één van de eerste pilots waar je goede en overdekte bus stopplaatsen hebt, met een overkapping. Deze overkapping zal zorgen voor beschutting van de passagiers tegen weer en wind. De overkapping van het eerste blok is bijna af en er is reeds een toiletgroep afgebouwd en opengesteld. Deze toiletgroep mag tegen een vergoeding van SRD 1,-, ook in de avonduren gebruikt worden.

De bedoeling was om het blok tussen de Waaldijk- en de Hofstraat ietwat eerder op te leveren, maar door een kleine vertraging in de afwerking is men ietwat laat op schema. De planning is om dit blok over twee weken af te ronden. Op dit emplacement komt ook een toilettengroep, zodat de passagiers niet ver hoeven te lopen om gebruik te maken van het toilet. In de eindsituatie zal het busverkeer op het emplacement, zodanig geregeld zijn dat men precies weet in welk blok welke bus stopt. De aannemer is gevraagd de werkzaamheden vlot af te ronden, om het ongerief voor de samenleving zo spoedig mogelijk tot het verleden te laten behoren.