essay writer services

Posts by sharita

Suriname neemt deel aan 2de wereldconferentie voor jeugdbeleid

June 24th, 2019 Posted by Web_Nieuws 0 thoughts on “Suriname neemt deel aan 2de wereldconferentie voor jeugdbeleid”

Een Surinaamse delegatie, onder leiding van de minister van Sport- en Jeugdzaken Lalinie Gopal, neemt deel aan de 2nd World Conference of Ministers Responsible for Youth 2019 and Youth Forum.

Aan deze conferentie participeren meer dan 100 landen in de periode 21 tot en met 23 juni 2019 in Lissabon, Portugal.

In 1998 had Portugal in samenwerking met de United Nations partners de 1ste wereldconferentie georganiseerd, waaruit de Lisbon Declaration on Youth Policies and Programmes is voortgevloeid.

Nu na 21 jaren hebben landen de behoefte aangegeven voor het verhogen van de inspanningen en effectief betrekken van jongeren bij de uitvoering van de 2030 Agenda. De resultaten van deze conferentie zullen leiden tot een herzien “Lisboa +21 Declaration on Youth Policies and Programmes”.

Minister Gopal en de United Nations Sustainable Development Goals (UN SDG) Jeugdambassadeur, Sivern Hammen, hebben zich tijdens hun toespraken vooral toegespitst op de huidige uitdagingen waarmee de jongeren te kampen hebben namelijk klimaatsverandering, digitale revolutie en ongelijkheid.

Vanwege de vele uitdagingen is het noodzakelijk dat op deze wereldconferentie de herziening van de “Lisboa +21 Declaration on Youth Policies and Programmes” wordt aangenomen. Uiteraard kunnen jongeren niet buiten de uitvoering gelaten worden bij de realisatie van de UN SDG.

Desondanks werd door minister Gopal benadrukt dat jongeren steeds meer betrokken moeten worden en vooral vrouwen de gelegenheid tot spreken hebben. Ook gaf de bewindsvrouw tijdens haar toespraak aan dat het van belang is dat er wordt gewerkt aan data verzameling, zodat de aanpak van het jeugdbeleid makkelijker wordt.

Jeugdambassadeur Sivern Hammen legde de focus op het creëren van meer bewustwordingscampagnes met betrekking tot duurzame ontwikkelingen. Op deze manier kan de bewustwording volgens hem ook steeds overgedragen worden naar de volgende generaties.

Suriname is reeds geruime tijd bezig met het ministerie van Sport- en Jeugdzaken van Servië om na te gaan hoe het sport- en jeugdbeleid te kunnen versterken.

Tijdens de conferentie zijn er ook bilaterale gesprekken gevoerd en zal er op korte termijn een Memorandum of Understanding getekend worden ter versterking van sport- en jeugdontwikkeling in zowel Suriname als Servië.

Sozavo wil dienstverlening aan verslaafden verbeteren

June 22nd, 2019 Posted by Web_Nieuws 0 thoughts on “Sozavo wil dienstverlening aan verslaafden verbeteren”

Sozavo-medewerkers tijdens de workshop die is verzorgd door Stichting De Stem.

Medewerkers van wijkkantoren van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) hebben vrijdag tijdens een workshop kennis opgedaan over verslaving en verslavingszorg. Zij komen namelijk regelmatig in contact met drugsverslaafden, die bij de wijkkantoren aankloppen voor de aanvraag van financiële bijstand. De workshop is verzorgd door Stichting De Stem.

De meesten hebben een agressieve houding naar ons toe, maar je mag de persoon niet discrimineren omdat hij drugsverslaafd is”, vertelt Rosita Feliksdal, hoofd van de afdeling Paramaribo 1. “De persoon moet vriendelijk worden behandeld en zich op zijn gemak voelen als die bij ons komt voor hulp.” Tijdens de workshop kregen medewerkers informatie over hoe zij drugsverslaafde cliënten deskundiger van dienst kunnen zijn.

Het gaat om ambtenaren van de wijkafdelingen Paramaribo 1 en 2. De bedoeling is dat ook andere wijkafdelingen van Sozavo aan de beurt komen. De Stem is gespecialiseerd in verslavingszorg, opvang en resocialisatie van drugsverslaafden. Directeur Carlo Lansdorf vertelt dat er een bestaande werkrelatie is met de Sozavo-wijkkantoren. “We zijn aangewezen op de wijkkantoren om dokterskaarten en financiële bijstand voor onze cliënten aan te vragen.”

Naar aanleiding van een gesprek met het diensthoofd bleek dat er behoefte is aan meer deskundigheid op dit vlak . “Wij hebben meteen ingestemd”, zegt Lansdorf. Hij vindt het vooral prijzenswaardig dat de afdelingshoofden zelf het initiatief hebben genomen voor de workshop. “Omdat we vaak vanuit een top-down-situatie denken: dat de directie of de minister iets moet organiseren. Maar dit is echt op diensthoofdenniveau.” Er waren ongeveer honderd aanwezigen op de workshop in het bondsgebouw van de CLO. ”

 

Suriname hoopt op UFC overwinning voor ‘Bigi Boi’ tegen ‘Pretty Boy’

June 21st, 2019 Posted by Web_Nieuws 0 thoughts on “Suriname hoopt op UFC overwinning voor ‘Bigi Boi’ tegen ‘Pretty Boy’”

Suriname hoopt op UFC overwinning voor ‘Bigi Boi’ tegen 'Pretty Boy'

Jairzinho ‘Bigi Boi’ Rozenstruik is ready voor zijn tweede gevecht in de Ultimate Fighting Championship (UFC). De Surinaamse trots, die begin februari bij zijn UFC-debuut de Braziliaan Júnior Albini versloeg, neemt het zaterdag 22 juni op tegen de Amerikaan Allen Crowder in de bon Secours Welness Arena te Greenville, South Carolina (VS).

Het gevecht vindt plaats tijdens UFC Fight Night 153. Rozenstruik tekende de overeenkomst voor dit gevecht in maart 2019. “He believes he is better everywhere than “Bigi Boy” and knows he will finish the kickboxer early on in the fight”. Dat is de boodschap van Crowder die Bigi Boi inspireert, laat de Surinaamse vechter weten op zijn Facebook pagina.

De 29-jarige Amerikaan Crowder heeft dertien MMA-gevechten achter de rug, waarvan hij er tien won en drie verloor. ‘Pretty Boy’, zoals zijn bijnaam luidt, heeft twee keer bij de UFC gevochten. Hij won één partij en verloor de andere.

Rozenstruik, die nu 30 jaar oud is, is na zeven MMA-partijen nog ongeslagen. Bij zijn debuut in de UFC in de Braziliaanse stad Fortaleze won hij van Albini met een technical knock-out.

Suriname kijkt uit naar dit treffen en hoopt dat Bigi Boi zijn gevecht weer overtuigend wint en het land zodoende weer op de wereldkaart plaatst.

Gedetineerden in Suriname krijgen voorlichting over soa’s

June 20th, 2019 Posted by Web_Nieuws 0 thoughts on “Gedetineerden in Suriname krijgen voorlichting over soa’s”

soa samenwerking overeenkomst juspol

Alle gedetineerden die in de diverse gevangenissen van Suriname zitten, zullen voorlichting krijgen over seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s). Het gaat om Huis van Bewaring, Centrale Penitentiaire Inrichting Santo Boma, Penitentiaire Inrichting Duisburg, Jeugd Opvoedingsgesticht en Hazard waar de sessies zullen plaatsvinden. De sessies starten op 10 juli in de Centrale Penitentiaire Inrichting Santo Boma.Lucretia Redan, directeur Operationele diensten van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol), heeft hiertoe afgelopen dinsdag een overeenkomst met de voorzitter van de stichting Double Positive, Ethel Pengel, getekend. Dit onder aanwezigheid van trekker voor de samenwerking, Brigitte Bhugwandas die tevens waarnemend onderdirecteur is van Forensische Zorg.Redan gaf aan dat Juspol het belangrijk vindt dat gedetineerden die in de gevangenissen zitten, de nodige seksuele voorlichting krijgen over seksueel overdraagbare aandoeningen. Het ministerie heeft gekozen voor stichting Double Positive, vanwege het feit dat voorzitter Pengel al 38 jaren ervaring heeft op dit gebied.

Eerste testgebieden voor 4G LTE op mobiel in Suriname nu in operatie

June 19th, 2019 Posted by Web_Nieuws 0 thoughts on “Eerste testgebieden voor 4G LTE op mobiel in Suriname nu in operatie”

Eerste testgebieden voor 4G LTE op mobiel in Suriname nu in operatie

Wij maken ons mobiel internet sneller! Na de 4G LTE aanpassingen op ons netwerk voor mobiel eerder dit jaar, zijn de eerste testgebieden te weten Paramaribo Noord en Paramaribo Centrum nu in operatie.” Volgens de trotse Telesur directeur, Mike Antonius, zal binnenkort ook Paramaribo Zuid worden toegevoegd op dit systeem voor versneld mobiel internet. “De komende tijd zullen onze engineers het mobiel netwerk verder optimaliseren. Onze klanten zullen in die testgebieden 4G LTE zien verschijnen op hun mobiele toestel en de versnelde mobiele breedbanddienst ervaren. Het upgraden van het mobiel netwerk is ook onderdeel van het Telesur Nationaal Breedband Project (TNBP). 4G LTE wordt ongeveer 10 keer sneller dan de huidige 3G. Het mag zo heten dat Suriname ietwat achterloopt op de mondiale digitale evolutie maar Telesur staat niet stil”, stelt Antonius

Met de 4G LTE upgrade op mobiel geeft Telesur invulling aan zijn rol als enabler van de e-Suriname visie. Telesur stemt al geruime tijd de bedrijfsactiviteiten af richting e-Suriname. Binnen deze visie worden voorbereidingen getroffen voor toepassingen voor diverse e-services, zoals online betalen. Telesur werkt samen met de gemeenschap continu aan zijn dienstverlening om de digitale toekomst van Suriname veilig te stellen.

Het bedrijf laat via haar afdeling Corporate Communication weten de samenleving regelmatig te zullen informeren over de gebieden die vervolgens zullen worden uitgebreid met 4G LTE. Voor meer informatie kan men terecht bij de helpdesk, op het nummer 152

Suriname op historische conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie

June 18th, 2019 Posted by Web_Nieuws 0 thoughts on “Suriname op historische conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie”

Een Surinaamse tripartiete delegatie onder leiding van arbeidsminister, Soewarto Moestadja, neemt deel aan de 108ste conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Deze conferentie staat in het teken van de honderdste verjaardag van de ILO. Vandaag heeft de minister deze conferentie toegesproken. In zijn toespraak spitste hij zich vooral toe op het thema van de conferentie, namelijk ‘Future Work”.

De rode draad van de toespraak was de verwachte uitdagingen voor kleine landen in de toekomstige wereld van werk. Minister Moestadja pleitte in zijn toespraak voor versnelde technologische ontwikkeling in derdewereldlanden, zoals innovaties op het vlak van ICT. Technologische ontwikkeling kan volgens hem een positieve invloed hebben op werkomstandigheden en werknemersrechten zoals veiligere en betere werkomstandigheden. “Verhoging van de arbeidsproductiviteit” ziet hij ook als een uitdaging voor kleine landen. Volgens de bewindsman worden Caribische landen, waaronder Suriname, al decennialang geplaagd door een lage arbeidsproductiviteit. Hij deelde zijn gehoor mee dat Suriname al een belangrijke stap heeft gezet om dit probleem aan te pakken. In dit verband noemde hij het bij wet ingestelde Centrum voor Innovatie en Productiviteit. De voorbereidingen zijn in volle gang om het centrum binnen afzienbare tijd operationeel te maken.  Met het thema “Future of work’ vestigt de ILO de aandacht op uitdagingen die er zijn voor de toekomst van werk, als gevolg van onder anderen globalisering, technologische en demografische ontwikkelingen. De ILO heeft op deze conferentie een centenary-verklaring aangenomen die zich richt op actiepunten voor de toekomst. Zo wenst de ILO meer dan ooit te investeren in menselijk kapitaal, waardoor mensen in de toekomst beter kunnen anticiperen op veranderingen op de arbeidsmarkt. Voorts wenst de organisatie te investeren in werkgerelateerde instituties, zoals adequate arbeidsinspecties en collectieve vertegenwoordiging die kunnen bijdragen aan de bestrijding van sociale ongelijkheid. Uiteraard zal de ILO verder investeren in fatsoenlijk werk, in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de V.N.