professional essay writing services

‘Ahala-award’ voor mediawerkers van marron-afkomst

December 4th, 2019

Afbeeldingsresultaat voor media

De bijdrage van de media bij de ontwikkeling van een samenleving – met name aan de ontwikkeling van de marrons – mag volgens het Marron Vrouwen Netwerk (MVN) niet onderschat worden. Voorzitter Fidelia-Graand-Galon benadrukt dat de ontwikkeling van deze groep, die heel lang als achtergesteld werd gezien, voornamelijk te danken is aan de impact van de media.

Als aanzet om het belang van dit laatste duidelijk te maken bij de gemeenschap, heeft het netwerk dertien mediawerkers van marron-afkomst gehuldigd. Dat gebeurde afgelopen weekend in het CCS-gebouw aan de Henck Arronstraat. De groep is door de organisatie onderscheiden met de Ahala-award.

‘Ahala’ is het Saamaka-woord voor gaffel (tweetandige stok of krakatiki) die gebruikt wordt om een bananenboom te ondersteunen. Graand-Galon legt uit dat de gehuldigde mediawerkers gezien mogen worden als de krakatiki in de ontwikkeling van de marrongemeenschap.

Ze vertelt dat er een periode was waarbij de marrongemeenschap zich niet kon ontwikkelen, omdat ze de Nederlandse taal niet machtig was. “Het nieuws was niet iets waarnaar ze luisterden, want ze begrepen het niet.” De media hebben een heel belangrijke rol gespeeld in de verandering die daarna kwam: in de begin jaren zeventig begon de overheid (SRS) om het nieuws te laten vertalen naar het Saramaccaans en Aucaans door Paul Abena en René Pansa.